Proređivanje plodova kajsije

230

Proređivanje plodova je pomotehnička mera koja predstavlja dopunu rezidbe kojom se reguliše rodnost voćaka. Izvodi se uglavnom kod stabala koja su preopterećena rodom, a u cilju poboljšanja krupnoće i kvaliteta ploda.

U povoljnim uslovima kajsija se odlikuje visokim stepenom zametanja plodova od 60-80 odsto. Ovako obilno zametanje iscrpljuje voćku, što se negativno odražava na vegetativni rast, ujednačenost sazrevanja, krupnoću i kvalitet plodova. Preobilna rodnost utiče na slabije diferenciranja cvetnih pupoljaka za rod u narednoj godini, što dovodi do alternativnog rađanja voćaka, naročito u delovima slabije ishrane i velike suše.

Prevelika rodnost iscrpljuje stabla kajsije i povećava njihovu osetljivost na sušu i izmrzavanje što utiče na prevremeno sušenje stabala (apopleksiju). Proređivanje plodova je ekonomski opravdano, jer su posledice preobilne rodnosti veće od ulaganja u meru proređivanja plodova.

Ručno proređivanje omogućava najbolji raspored i kvalitet plodova. Prilikom proređivanja prvo se odstranjuju slabije razvijeni plodovi, destruktivni plodovi (blizanci) i plodovi koji su mehanički oštećeni, kao i oni koji su oštećeni prouzrokovačima biljnih bolesti i štetočinama.

Ovaj način proređivanja se najviše primenjuje u praksi, jer je najsigurniji, ali je i najskuplji jer zahteva najviše radne snage, što utiče na povećanje troškova proizvodnje.

Stepen proređivanja plodova treba prilagoditi sorti, prirodnim uslovima, vremenu gajenja i primenjenoj agrotehnici. Pri proređivanju plodova treba voditi računa o obezbeđivanju potrebne lisne mase za normalnu ishranjenost plodova. Optimalan broj listova po jednom plodu trebalo bi da bude od pet do 20. Prilikom proređivanja trebalo bi nastojati da oni budu spiralno raspoređeni duž grančica, a ne da budu svi sa jedne strane.

Razmak između plodova na dugim mešovitim grančicama trebalo bi da bude od pet do 10 cm. Na kratkim rodnim grančicama treba ostaviti 2-3 ploda. Proređivanje treba obaviti kad prođe opasnost od pojave prolećnih mrazeva.

Optimalno vreme za proređivanje plodova je kad plodovi dostignu veličinu sitnijeg oraha, odnosno pre početka odrvenjavanja koštice. Kalendarski gledano, obično se izvodi od polovine aprila do prve sedmice maja.

Proređivanje bi trebalo najpre izvesti kod ranih, a zatim kod sorti kasnijeg vremena zrenja. Ukoliko se proređivanje izvodi ranije, uticaj na povećanje krupnoće ploda je veći. Najbolje je ako se proređivanje plodova obavi 25 dana posle punog cvetanja. Međutim, ukoliko se ova pomotehnička mera obavi kasno, više od 50 dana od punog cvetanja, efekti njene primene nisu zadovoljavajući.

Izvor: Dipl. ing. Živomir Nikolić

Foto: Pixabay


reklama