Prskalice za zaštitu bilja

43

Prskalice se koriste za zaštitu biljaka koje su ugrožene od štetočina, bolesti i korova, nanošenjem zaštitnih sredstava.

Zadatak prskalica je da jednolično, ravnomerno rasporedi radnu tečnost po čitavoj tretiranoj površini na svim delovima biljke i da se na njima zadrži potrebno vreme.

Prskalica se sastoji od: rezervoara za tečnost, pumpe, razvodnog uređaj sa ventilima – slavinama, regulatora pritiska, manometra, hidromešača (povratne cevi za tečnost), creva, cevne armature – krila sa rasprskivačima – diznama, ramske konstrukcije i uređaja za prikopčavanje za traktor.

Pumpa dobija pogon od priključnog vratila traktora sa 540 o/min. Pumpa usisava radnu tečnost iz rezervoara kroz filter i potiskuje je do razvodnika sa slavinama i regulatorom pritiska.

Preko slavine hidromešača deo radne tečnosti se vraća u rezervoar i vrši njeno mešanje. Drugi deo tečnosti dolazi do regulatatora pritiska, na kome se vrši podešavanje odgovarajućeg radnog pritiska. Višak tečnosti iz regulatora koja ne ode na rasprskivače, povratnim vodom preliva se u rezervoar, pa i na taj način dolazi do mešanja radne tečnosti.

Tečnost kroz slavine odlazi na rasprskivače – dizne, koji se nalaze na nosećoj konstrukciji – armaturi – krilima. Krila su napravljena iz tri sekcije, na kojima se rasprskivači po potrebi mogu preko slavina isključivati da ne rade.

Prikopčavanje prskalice za traktor

Prikopčavanje na traktor se vrši u tri tačke. Donje traktorske poluge hidraulika moraju biti izjednačene kako bi sekcije – krila prskalice sa rasprskivačima bila na istoj visini od zemlje ili useva. Prikopčati kardansko vratilo traktora.

Preliminarno podešavanje prskalice

Kad se prskalica prvi put pušta u rad trebalo bi je testirati na sledeći način:

– Sipati u rezervoar čistu vodu
– Proveriti boju ili fabrički broj dizni. Dizne na krilima moraju biti sve iste boje – broja; ne koristiti dizne različitih boja jer im je prečnik otvora različit, a time se i kapacitet – količina izbačene tečnosti razlikuje
– Okretanjem ručice otvoriti glavnu slavinu – ventil
– Odvrnuti regulator pritiska – ne do kraja, već 2/3 kruga
– Zatvoriti slavine – ventile sekcija

Podešavanje prskalice

Izravnavanje prskalice po dužini i širini vrši se toplingom i desnom ručicom hidraulika. Podešavanje visine armature (krila) vrši se pomoću hidraulika traktora. Krila od površine zemlje, useva treba da budu podignuta 0,5 m, odnosno, onoliko koliko je rastojanje između rasprkivača na krilima. Izbor rasprskivača – dizni u zavisnosti od kapaciteta pumpe i vrste zaštitnog sredstva.

Izvor: dipl. Ing Željko Lazić, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay


reklama