Ptičiji grip potvrđen kod uginulih labudova u Beogradu

18

Prisustvo virusa avijarne influence (podtipa H5N8) kod divljih ptica potvrđeno je kod uginulih labudova 1. oktobra 2021. godine na teritoriji opštine Zemun, kao i 6. oktobra 2021. kod dva labuda u Borči i na lokaciji Kovilovo, opština Palilula, na širem području grada Beograda, saopšteno je iz Uprave za veterinu.

Uprava za veterinu je donela Rešenja kojim su utvrđene mere koje se sprovode u zaraženom i ugroženom području od zarazne bolesti avijarna influenca kod divljih ptica, a u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja ove zarazne bolesti.

Zaraženim područjemu skladu sa Rešenjem smatra se područje od najmanje 3 km u poluprečniku, a ugroženim područjem krug od najmanje 10 km u poluprečniku od žarišta, odnosno lokacija na kojima su pronađene uginule ptice.

Avijarna influenca izazvana virusom podtipa H5N8, nije zoonoza, odnosno ne prenosi se sa obolelih i zaraženih ptica na ljude, ali može izazvati veoma velike ekonomske štete ukoliko se sa divljih ptica prenese na domaću živinu.

Sprovođenje aktivnog i pasivnog nadzora, odnosno kontrole zdravstvenog stanja živine u potencijalno rizičnim područjima blizu vodenih površina sa divljim pticama, zatvaranje živine u objekte, sprečavanje direktnog i indirektnog kontakta između divljih ptica i živine i podizanje biosigurnosnih i higijenskih mera na gazdinstvima su osnovne preventivne mere koje se preduzimaju u cilju sprečavanja pojave i širenja ove zarazne bolesti.

Radi sprečavanja širenja i suzbijanja bolesti, obavezna je prijava svakog slučaja uginuća divljih ptica na prirodnim staništima i vodenim površinama, kao i prijava povećanog uginuća ili znakova bolesti kod živine i ptica na gazdinstvu, nadležnom veterinarskom inspektoru ili veterinaru.

Za vreme trajanja mera u zaraženom i ugroženom području, obavezno je zatvaranje domaće živine i ptica u objekte na gazdinstvu, a zabranjeno je održavanje sajmova živinarstva i ukrasnih ptica, kao i promet živine, jaja, mesa i iznutrica poreklom od živine sa zaraženog područja.

Na sajtu Uprave za veterinu nalaze se uputstva i informacije za uzgajivače živine, veterinare, lifleti, tabela i mapa  žarišta.

Foto: Unsplash


reklama