Purpurna pegavost luka

80

Među najopasnije parazite crnog luka spada gljiva Alternaria porri, koja izaziva purpurnu pegavost luka.

Prvi znaci oboljenja su sitne beličaste pege na listovima koje u uslovima visoke vlažnosti postaju ovalne, purpurne, oivičene žutim oreolom, koje vremenom postaju koncentrične. Spajanjem, pege prekrivaju ceo list i parazit se širi na lukovicu. Najveće štete su u proizvodnji semenskog luka, jer kada gljiva zahvati cvetno stablo i prstenuje ga, ono se lomi pre nego što seme sazri.

Alternarija se prenosi uz pomoć vetra, vode, insekata i preko odeće u toku rada. Najpodložnije su oštećene biljke, a razvoj pegavosti prestaje kada se vlažnost vazduha smanji ispod 70 odsto.

Gljiva prezimljava na ostacima i samoniklim biljkama u polju, pa su najvažnije preventivne mere uklanjanje i uništavanje biljnih ostataka i korova, zatim plodored (tri do četiri godine) i sadnja zdravih, neoštećenih lukovica. Ako je u pitanju proizvodnja iz semena, neophodna je termoterapija, odnosno potapanje semena u toplu vodu (50 stepeni) oko 20 minuta. Dobri efekti postižu se i primenom natrijum-hipohlorita (varikine).

Izvor: dipl. inž. Bojan Mijatović, PSSS Beograd

Foto: Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org


reklama