Rak rane jabuke, koje izaziva gljivica Nectria galligena (Neonectria ditissima), javlja se na nenegovanim, starim voćkama, a osim jabuke, oboljenje napada i krušku dok je na koštičavim voćnim vrstama manje značajno.

Bolest se značajnije javlja u području sa umerenom temperaturom, obilnijim padavinama i višom relativnom vlažnošću vazduha u jesen, zimu i proleće. Takva klima omogućuje povoljne uslove za infekciju i razvoj gljive.

Najznačajnij simptomi se javljaju na letorastima i granama, dok listovi, pupoljci i plodovi bivaju ređe napadnuti. Najčeće se zaraza javlja na mestu odvajanja lista ili pupoljka od letorasta. Mlade rak rane su u početku u vidu ulegnutih zona na kori koje se povećavaju i postaju eliptične. Ivice rak rana nadrastaju okolno zdravo tkivo kore. Pošto se parazit razvija i širi, on često napadnutu granu zahvata prstenasto i grana se suši. Na starijem drvetu, širenje parazita je sporije i periferno zahvata granu, a dalje širenje dovodi do formiranja izduženih rak rana. Dolazi do formiranja koncentričnih krugova, nalik na školjku. Ovo je otvoreni tip rak rana, međutim javljaju se i, takozvane, zatvorene rak rane. Iznad takvih rak rana kora je nepravilna i ispucala, ali ostaje cela i po nekoliko godina.

Ova gljiva može izazvati i trulež plodova jabuke i kruške. Često se naziva i okasta trulež. Infekcija se odvija kroz otvorene lenticele, rane ili kraste koje stvara čađava krastavost. Ona može da se javi pre berbe ili u skladištu.

Infekcija se obavlja u jesen po opadanju listova, na mestu odvajanja listova od letorasta. Kasnije infekcije su znatno ređe. U proleće se zaraze ostvaruju preko pukotina koje nastaju pri probijanju pupoljaka. Smatra se da su jesenje zaraze značajnije.

Mere suzbijanja

Od preventivnih agrotehničkim mera preporučuje se sadnja zdravih sadnica, formiranje uzgojnog oblika s prozračnom krošnjom kako se izbojci ne bi dodirivali, izbegavanje sadnje na mestima sa izrazito niskim temperaturama, kao i zaštita rana nastalih rezidbom, gradom, mrazom ili nekim drugim mehaničkim oštećenjem.

Ako se bolest razvila, suzbijanje se sprovodi intenzivnom rezidbom kojom se uklanjaju sve grane sa simptomima bolesti. Odrezane zaražene grane potrebno je spaliti. Preporučuje se da se nastale rane premažu pastama na bazi cirama ili tiabendazola.

Kod osetljivih sorti (kao što su gala, breburn, jonagold ili fudži) potrebno je izbegavati rezidbu koja pravi velike rane.

Tokom proleća potrebno je obaviti jedno kasno prskanje sredstvima na bazi bakra, dok se kasnije koriste kontakni fungicidi namenjeni suzbijanju krastavosti jabuke. Neposredno posle berbe može se prskati bakrenim preparatima. Tokom toplih i kišnih jeseni preporučuje se do dva prskanja fungicidima na bazi bakra u periodu opadanja lišća.

Izvor: dipl. inž. Tamara Mihailović, PSSS Mladenovac

Foto: Wikipedia, Free Images