Raspisan Četvrti javni poziv za IPARD Meru 3

47

Raspisan je četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Rok za podnošenje zahteva je od 16. avgusta do 29. oktobra 2021. godine.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, jaja i grožđa i zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.000.780.714 dinara, a visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa milion evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/260-79-60 i 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/302-01-00, 011/302-01-01 i 011/310-70-13 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

TEKST JAVNOG POZIVA

Foto: Unsplash


reklama