Razlike u simptomima na bobicama vinove loze

569

Vinova loza se nalazi u fenofazi potpuno dodirivanje bobica, a vizuelnim pregledom zasada PIS registruje intenzivno prisustvo ožegotina od sunca na grozdovima do čije pojave je došlo usled jake sunčeve insolacije u prethodnom periodu.

Ožegotine od sunca (levo) i simptomi crne truleži (desno)

Ovaj simptom se javlja svake godine u većem ili manjem intenzitetu, pre svega na onoj strani reda koji je orjentisan ka zapadu ili jugu.

PIS konstatuje da je ove godine simptom prisutniji nego inače. Smežurane, a kasnije i mumificirane bobice se pri vizuelnom pregledu često mešaju sa drugim patogenima, pre svega sa simptomima crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii).

Preporuka je da se bobice pregledaju pod uveličanjem i ukoliko se uoče pseudotecije, onda je to siguran znak da je u pitanju infekcija gljivom.

Raspoznavanje simptoma je važno kako bismo imali saznanje o tome da li su preduzete mere u suzbijanju patogena bile adekvatne.

Foto: PIS


reklama