Razmeravanje i markiranje mesta za sadnju maline

127

Malina se može saditi na različitom rastojanju zavisno od sistema uzgoja, bujnosti sorte i površine za sađenje.

Samo razmeravanje parcele za sadnju maline mora da prethodi obeležavanju mesta za sadnju, a taj posao može se obaviti na više načina.

Na većim površinama, radi sigurnosti, taj posao trebalo bi poveriti geometru da pomoću specijalnih instrumenata, ili pomoću prizme razmeri ciljani prostor, uradi parcelaciju terena i utvrdi adekvatna mesta za prvi red voćaka prema planu sadnje, odnosno obeleži prostor za putnu mrežu kao i mesta za sadnice na celoj površini.

Ukoliko se sadnja vrši na manjim površinama, samo razmeravanje može se obaviti pomoću krsta za viziranje, pantljikom ili kanapom sa obeleženim mestima. Vizir motke koristi se pomoću okvira koji se za tu svrhu posebno pravi od letvi sličnog oblika, u zavisnosti kakav će biti raspored sadnica – kvadrat, trougao ili pravougaonik. Na uglovima preseka dve strane ostavljaju se desetak centimetara duže letve.

Pri razmeravanju, dva ili više radnika rukuju okvirom i na uglovima zabadaju kočiće radi obeležavanja mesta za sadnju. Pazi se da pri razmeravanju buduće sadnice ne dođu uz samu ogradu. Ovo odstojanje (od ograde do prvog reda voćaka) trebalo bi da iznosi najmanje polovinu međurednog rastojanja. To rastojanje može se i povećati, shodno potrebama gabarita mašina za prolaz i radne zahvate.

Razmeravanje parcele vrši se posle utvrđivanja pravca redova i postavljene osnove za razmeravanje, koju čine dva pravca: prvi je pravac redova (koji bi po mogućstvu trebalo da je sever-jug), a drugi je normalno postavljen na prvi pravac. Prvi pravac određujemo busolom, posle obeležavanja kočićima. Drugi pravac određuje se tako što zaklapa ugao od 90 stepeni u odnosu na prvi pravac.

Markiranje, odnosno, obeležavanje mesta za sadnju sadnica na većim površinama vrši se malim kočićima, trakom, letvicama ili sličnim materijalom koji traje samo do kraja sadnje zasada. Ne mora se obezbeđivati materijal za obeležavanje na celoj površini, već se može koristiti isti više puta, zavisno od toga kako je organizovana sama sadnja. Za obeležavanje mesta sadnica mogu se koristiti i manje ili veće pritke, zavisno od načina gajenja voćaka, pri čemu se posađene sadnice mogu vezivati za postavljene pritke.

Izvor: mr Branko Tanasković, PSSS Čačak

Foto: Pixabay


reklama