Razvojni fond Vojvodine odobrio kredite u iznosu od 97,7 miliona dinara

15

Razvojni fond Vojvodine odobrio je 20 kreditnih zahteva u ukupnom iznosu od 97,7 miliona dinara od čega je 58,9 miliona dinara odobreno kroz tri kredita pravnim licima i preduzetnicima.

Tim kategorijama odobreni su kratkoročni krediti za predfinansiranja realizacije projekata sufinansiranih od strane EU i bilateralnih donatora IPA u iznosu 33,7 dinara, za trajna obrtna sredstva dat kredit od 17,4 miliona dinara, a za kredit na ime smanjenje posledica COVID-19 odobreno je 7,8 miliona dinara.

Pokrajinski Razvojni fond odobrio je 17 kredita u ukupnom iznosu od 38,7 dinara.

Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta su četiri kredita od ukupno 13,4 miliona dinara, sedam kredita u ukupnom iznosu od 12,1 miliona dinara je za nabavku poljoprivredne mehanizacije, a tri investiciona poljoprivredna kredita su 7,9 miliona.

Dva kredita od ukupno dva miliona dinara su za obrtna sredstva, a odobren je 3,3 miliona za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa.

Foto: Free Images


reklama