Rezidba borovnice u rodu

595

Kao i ostale voćne vrste, i borovnica traži redovnu rezidbu. To je uslov za redovan, kvalitetan i obilan rod.

Izvođenjem rezidbe postiže se proređivanje, prosvetljenje i provetravanje žbunova.

Rezidbu bi trebalo započeti još u prvoj godini po sadnji. Borovnica počinje da rađa već u drugoj godini po sadnji, a plodove donosi na dvogodišnjem rodnom drvetu, tj. na letorastima iz prethodne vegetacije.

Pošto većina sorti imaju sklonost da prerode, nameće se potreba uklanjanja jednog dela rodnog drveta putem rezidbe. Kod sorti sa tendencijom poleganja bočnih izdanaka potrebno je njihovo uklanjanje ili prekraćivanje, dok je kod sorti sa vertikalnim izdancima potrebno proređivanje rodnih grana unutar žbuna.

Slaba rezidba se izvodi svake godine sa ciljem uklanjanja starijih i polomljenih grana. Oštra rezidba se u principu ne preporučuje, osim ako nije u pitanju jača regeneracija i obnavljanje žbuna.

Jaka rezidba podrazumeva uklanjanje sitnih rodnih grančica, uklanjanje pojedinih izrođenih izdanaka žbuna i jako prekraćivanje izdanaka, što dovodi do znatnog smanjenja prinosa, povećanja krupnoće ploda i ranijeg zrenja. Ova rezidba se primenjuje svake šeste godine sa ciljem formiranja mladog rodnog drveta. Jača rezidba se sprovodi kod slabijih žbunova i na lošijim zemljištima sa deficitom hrane i vlage.

Od četvrte godine izvodi se umerena rezidba svake godine. Ona se sastoji u detaljnijem čišćenju i proređivanju žbuna, kako bi se obnavljao rodni potencijal. Rezidbu bi trebalo svesti na nekoliko jačih rezova u cilju uštede radne snage, pri čemu se sve nepotrebne grane uklanjaju do osnove ili neke bujne bočne grane.

Povijene bočne izdanke takođe bi trebalo ukloniti.

Jačina rezidbe zavisi od broja rodnih pupoljaka po grančici, što zavisi od uslova gajenja i sorte. Kod sorti koje imaju sitan plod preporučuje se skraćivanje jednogodišnjih grančica koje donose rod na 3-5 pupoljaka radi povećanja krupnoće plodova.

Rezidbu treba izvesti posle prestanka opasnosti od poznih prolećnih mrazeva, mada se može izvršiti u svako doba od opadanja lišća pa do završetka cvetanja, ukoliko je potrebno.

Izvor: dipl. inž. Andrija Radulović, PSSS Užice

Foto: Free Images


reklama