Rezidba i vezivanje orezanih izdanaka kupine

2730

Rezidba kupine je veoma važna pomotehnička mera koja ima za cilj da se što ranije obrazuje dobro razvijen žbun kako bi se u toku eksploatacije uspostavila ravnoteža između rasta i rodnosti i dostigao visok prinos i dobar kvalitet plodova.

Rezidbi kupine na rod, ili tzv. zimskoj rezidbi, pristupa se po otapanju snega i prosušivanju zemljišta. Od prisutnih izdanaka odaberu se 3 do 4 najbolja, ujednačena, zdrava i bez oštećenja na bočnim granama. Prvo se uspravi izdanak i preseče na visinu 20 do 40 cm iznad treće žice, pa se tako postupa i sa ostalim izdancima pri čemu se formira špalir na visini od 2 do 2,2m. Bočne grane se skaćuju na tri pupoljka, a ostali izdanci se uklanjaju do osnove.

Ako su izdanci obrazovali veliki broj bočnih grana sa kratkim međusobnim rastojanjem, onda se vrši proređivanje bočnih grana do osnove tako da na svakih 10 cm dužine ostane naizmenično po jedna bočna grana.

Radi dobijanja boljeg kvaliteta ploda i smanjenja opterećenja rodom, što je veoma izraženo kod čačanske bestrne, preporuka je da se ostave najviše 3 uspravna izdanka sa manjim brojem bočnih grana.

Uklanjanje prvih serija mladih izdanak vrši se jednom ili u dva navrata do kraja marta. Probirno se uklanjaju preterano snažni izdanci kako bi se raspoložive hranljive materije i voda usmeravali na rodne izdanke. Uklanjanje se vrši sečenjem makazama ili pri prašenju oštrom motikom.

Vezivanje orezanih izdanaka kupine vrši se plastičnim vezivom ili specijalnim plastičnim kopčama. Svaki ostavljeni izdanak se vezuje za svaku žicu, odnosno na tri mesta. Trebalo bi paziti da da se izdanak suviše ne steže niti da veza bude labava pa da izdanak klizi po žici. Pri vezivanju je potrebno da se dva, tri ili četiri ostavljena izdanka po žbunu lepezasto rasporede po žici.

Izvor: dipl. inž. Ana Đoković, PSSS Užice

Foto: Brenda’s Berries & Orchards


reklama