Rezultate popisa poljoprivrede dobićemo 2024. godine

10

Skupština Srbije usvojila je Zakon o popisu poljoprivrede 2023.godine, a rezultati tog popisa će, prema rečima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, biti objavljeni 2024.godine.

Popisom bi trebalo da se dobije sveobuhvatni pregled karakteristika nacionalne poljoprivrede, izrada baze podataka, formiranje statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava kojim se obezbeđuje okvir za poljoprivredna istraživanja i dobijanje ostalih statističkih podataka koji su neophodni za planiranje na lokalnom, regionalnom i državnom nivou.

Poslanici su usvojili i Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19.

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge i drugi subjekti koji obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost, koji su podneli Fondu za razvoj zahteve za kredit do 10. decembra 2020. godine, o kojima do stupanja na snagu zakona nije odlučeno.

Sredstva se mogu koristiti za nabavku obrtnih sredstava i održavanje tekuće likvidnosti, ali ne smeju se iskoristiti za organizovanje igara na sreću, promet nafte ili za proizvodnju i promet robe ili aktivnosti koje su zakonom zabranjene.

Minimalni iznos kredita za privredna društva je milion dinara, a za preduzetnike i zadruge 200.000. Maksimalni iznos za preduzetnike i mikro pravna lica je deset miliona dinara, za mala preduzeća 60 miliona, a za srednja do 100 miliona dinara.

Skupština je potvrdila i finansijski ugovor Covid-19 sa Evropskom investicionom bankom, za podršku Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, a reč je o kreditu od 200 miliona evra.

Foto: Unsplash, Agro TV


reklama