Sadnja crnog luka

165

Crni luk je najrasprostranjenija povrtarska biljka, koja se u ishrani koristi cele godine. Najčešće se proizvodi iz arpadžika, a uspeh takve proizvodnje zavisi od kvaliteta sadnog materijala, krupnoće, zdravstvenog stanja i kvalitetnog čuvanja lukovica. Kod nas su zastupljene selekcije pljosnatog i okruglog oblika.

Crni luk ima slabo razvijen koren, male usisne i prodorne moći, tako da je veoma važno da zemljište bude dobre strukture i plodnosti, kao i neutralne pH reakcije.

Za luk nisu pogodne ni parcele sa visokim nivoom podzemnih voda jer prevlaženo zemljište odlaže pravovremenu pripremu i sadnju. Proizvodnja je rizična i na izuzetno peskovitom i poroznom zemljištu zbog oscilacija vlažnosti i najčešće niskog sadržaja hraniva.

Na odabranoj parceli nisu poželjne mikrodepresije u kojima se zadržava voda. Trebalo bi birati njive na kojima nisu korišćeni herbicidi na bazi metribuzina, sulfonilure, atrazina. Ovo povrće slabo uspeva na zakorovljenim parcelama, a ne podnosi stajnjak, koji bi trebalo uneti pod predkulturu.

Na parceli na kojoj će se saditi arpadžik osnovna obrada se obavlja u jesen. Ore se na dubinu od 30 cm, izravna i ostavi preko zime da se nakupi vlaga. Rano u proleće se unose mineralna đubriva i obavlja predsetvena priprema. Intenzivan porast nadzemne mase počinje od tri prava lista pa do početka formiranja glavice. Zbog toga bi dve trećine planiranih količina fosfora i kalijuma i 20 % azota trebalo uneti predsetvenom pripremom. Prihranjivanje azotnim đubrivima vrši se od perioda intenzivnog porasta nadzemne mase. Azotna đubriva se dodaju do početka formiranja lukovice.

U zavisnosti od krupnoće lukovica, načina sadnje i kvaliteta rada sadilice, koriste se različite količine arpadžika. Za jedan hektar potrebno je: sitnog arpadžika 300 – 500 kg, srednje krupnog 500 – 800 i krupnog 800 – 1000 kg/ha. Sadi se u brazdice, na 15 x 15 cm. Na velikim površina sadi se u redove rastojanja 30 cm ili u trake sa 4-6 redova. Između traka ostavlja se razmak od pola metra, a između redova u traci 20 cm. Razmak između lukovica je 7-10 cm.

Izvor: dipl. inž. Radojka Nikolić, PSSS Kruševac

Foto: Free Images


reklama