Saradnja sa Iranom je prilika za novo tržište

13

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da će potvrđivanjem Sporazuma o saradnji između vlada Srbije i Irana u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina biti omogućeno uspostavljanje kontrolnih tela koja će davati saglasnosti za izvoz robe iz jedne u drugu zemlju.

Nedimović je, obrazlažući više predloženih sporazuma, rekao da vrlo često ljudi ove ratifikacije ne doživljavaju kao nešto bitno, ali je istakao da bez toga nema šanse da se u Iran izveze bilo šta.

– Apsolutno sam siguran da će, na osnovu zahteva koji imamo od privrednika iz Irana, naše semenske kuće imati mnogo posla i hvala Bogu obezbediti jedno novo tržište – rekao je Nedimović i dodao da semenske kuće iz Srbije izvoze u ovom trenutku u više od 80 zemalja.

On je kazao da je pre 1990. godine robna razmena u prehrambenom sektoru poljoprivrede između Irana i SFRJ bila veća od milijardu dolara, a da je sada ova razmena između Srbije i Irana oko deset miliona dolara.

Nedimović je kao jedan od razloga zašto nije veća robna razmane između dve zemlje naveo nepostojanje bilateralnih sporazuma za različite oblasti, među kojima je i oblast biljnog karantina.

On je rekao da je Iranu, koji ima 80 miliona stanovnika, potreban sadni materijal, a da Srbija ima institute poput NS seme, Instituta za ratarstvo i neke druge naučne institucije koje mogu da proizvedu taj materijal i da ga plasiraju na iransko tržište, ali mora da postoji odgovarajući pravni instrument.

Nedimović je kazao da će predloženi zakon o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Luksemburga o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka koristiti svim državnim organima kako bi što lakše dolazili do neophodnih informacija za otkrivanje različitih krivičnih dela.

On je, govoreći o Predlogu zakona o potvrđivanju izmene Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, naveo da bez šifarnika roba ne mogu da se realizuju ekonomski ciljevi u punom kapacitetu.

Foto: Pixabay


reklama