Sastav i osobine kozjeg mleka

249

Po sastavu najsličnije kravljem, kozje mleko je bele boje, slatkastog ukusa i specifičnog mirisa.

Sastav i kvalitet mleka zavise od rase, doba laktacije, zdravlja životinja, načina ishrane, načina držanja, muže i drugih faktora.

Kozije mleko u proseku sadrži: 14% suve materije, 4,5% mlečne masti, 4,2% proteina, 4,5% laktoze, 0,8% mineralnh materija.

Ukupan sadržaj azota u kozjem mleku je 0,5-0,6 mg/100g, što odgovara oko 3,19 do 3,8% proteina.

Kazein u kozjem mleku je sličan po sastavu kravljem. Sadrži približno istu količinu fosfora i vezanih ugljenih hidrata u glikoproteinima, ali sadrži manje neuraminske kiseline i ne rastvara se u amonijaku.

Laktoza je glavni ugljeni hidrat kozjeg mleka. U odnosu na kravlje i ovčije mleko ima nešto veći sadržaj laktoze.

Mlečna mast je najvarijabilnija komponenta (kreće se između 3,5 i 4,5%) u toku laktacije. U vreme kada količina mleka opada, sadržaj masti u mleku raste.

Kozje mleko sadrži u proseku 0,8% pepela.

Gustina kozijeg mleka varira između 1.024-1.040, a aktivna kiselost je 6,3-6,7.

Kozje mleko u odnosu na kravlje sadrži više nikotinske kiseline, holina i inositola, a manje askrobinske kiseline. Takođe, kozje mleko sadrži više vitamina A, a manje vitamina B6 i B12 u odnosu na kravlje.

Izvor: dipl. inž. Ivanka Vidojković, PSSS Zaječar (korišćena literatura: „Ovčarstvo i Kozarstvo”, autor: Milan Krajinović)

Foto: Pixabay


reklama