Sautdaun ovca

49

Sautdaun je mesnata rasa ovaca kratke vune. Nastala je u engleskoj grofoviji Saseks dugim selekcijskim radom od prvobitnih, autohtonih ovaca ove rase koje su bile male mase (25-30 kg) i kasnostasne.

Novonastala sautdaun rasa je srednje krupna. Telo je pokriveno gustom vunom. Samo uši, vrh nozdrva i gubice obrasli su dlakom sive boje. Dužina pramenova je 5 – 6,5 cm, a debljina vlakna 25 – 30 mikrona. Godišnji nastrig neprane vune iznosi 2 – 2,5 kg u ovaca i 3,5 – 4 kg u ovnova, sa randmanom 45 – 50%.

Telesna masa odraslih ovaca kreće se od 55 do 75 kg, a ovnova 80 do 100 kg. Randman mesa 50 – 60%. Od 100 ovaca dobije se 130 – 150 jagnjadi. Mlečnost je slaba, dovoljna da se ishrani jagnje. Oba pola su bez rogova. Najranostasnija je od svih engleskih tovnih ovaca kratke vune.

Izvor: „Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje“ (Milenko Gutić, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković); Čačak, 2006.

Foto: Free Images


reklama