Saveti za proizvodnju silaže

50

Siliranje je način konzervisanja biljaka vlažnim putem koje se postiže fermentacijom pomoću mikroorganizama u odsustvu vazduha, a ishrana silažom jedan je od najracionalnijih načina ishrane goveda.

Cilj je proizvesti kabastu hranu koja sadrži što više energije i belančevina i kojom se može kvalitetno hraniti stoka kad se čuva u staji.

Da bi ste dobili dobru i kvalitetnu silažu potrebno je ispoštovati neke od sledećih preporuka:

Pravilan izbor hibrida: Uobičajeno je da se za silažu koriste hibridi iz FAO grupa zrenja 600 i 700, međutim u nekim našim krajevima se može dobiti jako kvalitetna silaža i sa hibridima iz FAO grupa zrenja 400 i 500. Preporuka je da se za silažu izaberu visoko rodni hibridi koji su se već dokazali u vašem kraju. Broj biljaka po hektaru, kod proizvodnje kukuruza za silažu povećati za 10 odsto u odnosu na broj biljaka kod proizvodnje kukuruza za zrno.

Obrada zemljišta i plodored: Uobičajeni su za proizvodnju kukuruza.

Mineralna ishrana biljaka: potrebno je izvršiti je na osnovu kontrole plodnosti zemljišta, koju možete obaviti u najbližoj poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi, gde ćete dobiti i preporuku za đubrenje. Praksa je pokazala da se u proizvodnji kukuruza za silažu, preporučena količina azota (N) može povećati za 10 odsto u odnosu na onu koja je potrebna za proizvodnju kukuruza u zrnu.

Vreme žetve: žetvu treba obaviti onda kad usitnjena masa ima oko 70 odsto vlage, a nalivanje zrna još nije završeno. To je onaj trenutak kad je gornja trećina zrna tvrda a donjih 2/3 zrna meko i mlečno.

Visina otkosa: trebalo bi da je oko 25 cm, nikako ne sme biti niža od 15 niti viša od 40 cm. Pri visini otkosa iznad 40 cm opada prinos silaže, a pri visini otkosa ispod 15 cm može doći do kvarenja silaže zbog prisustva zemlje a povećava se i rizik od štetnog vrenja.

Dužina reza: optimalna dužina reza treba da je 1 cm. Ukoliko je rez duži, silaža se teže sabija.

Dobro sabijanje: silaža bi trebalo da bude dobro sabijena, da nema prisustva vazduha. Pravilo je da u dobro sabijenoj kukuruznoj silaži treba da bude oko 200 kg suve mase u jednom kubnom metru.

Pokrivanje silaže: plastičnom folijom debljine 0,15 mm, preko koje se stave stare traktorske gume kako bi pritisnule silažu. Pri tom, gume treba da se dodiruju.

Pravilno izuzimanje silaže: mesto izuzimanja silaže treba da se održava kao ravna, vertikalna površina, a sloj koji se dnevno izuzima treba da bude širine 15 do 30 cm.

Upotreba inokulanata: inokulanti mogu dobru silažu učiniti još boljem, ali samo ako je silaža dobro pripremljena. Nijedan inokulant ne može popraviti lošu silažu.

Foto: Cover Images


reklama