Savijanje grana voćaka

1298

Meru savijanja grana, sa specijalnim savijačima, trebalo bi sprovoditi kod svih vrsta voća gde se teži slobodnijem formiranju uzgojnog oblika sa dužim skeletnim granama. Posebno se savijanje grana mora primeniti u sistemu guste sadnje, koja danas kod mnogih voćara zauzima sve veće površine.

Tehnika postavljanja

Posle sadnje voćki i prikraćivanja vrhova i spoljnih grančica, može se odmah početi sa savijanjem jednogodišnjih grančica. Savijač grana zapnemo za stablo ili grančicu i uhvatimo grančicu. Savijač grančicu drži u željenom položaju savijanja oko tri nedelje i grana ostaje u pognutom položaju. Posle toga možemo savijač grana premestiti na drugu granu i postupak ponovimo. Postupak radnje savijanje pojedine grane traje vrlo kratko i puno je brže od svih poznatih načina savijanja grana. Savijač grana ima četiri pozicije i jačine savijanja grana i upotrebljava se od početka aprila do kraja avgusta. Početkom septembra, kad su savijači grana svoju funkciju odradili, iste pokupimo i upotrebimo sledeće godine već u proleće. Proizveden je od takvog materijala da je dugotrajan, izdržljiv na suncu i zimi i upotebljiv dugi niz godina.

A zašto se izvodi ova mera?

Savijanje grana sa specijalnim savijačima grana ima za cilj da se uveća ugao kod svih jednogodišnjih izdanaka koji u svom razvoju imaju oštar ugao u odnosu na osnovu stabla. Povijanje i usmeravanje jednogodišnjih izdanaka sa specijalnim savijačima grana je izuzetno značajna mera u formiranju uzgojnog oblika, kao i povećanju broja rodnih pupoljaka kod voćke na kojoj izvodimo ovu meru.

Izvor: dipl. inž. Dejan Tonić, PSSS Prokuplje

Foto: Free Images


reklama