Semendria – jabuka vrhunskih organoleptičkih svojstava

229

Semendria je sorta jabuke upisana 2018. godine u Registar priznatih sorti Republike Srbije, i predstavlja klon holandske sorte elstar, nastao mutacijom pupoljka.

Klon je pronađen u mestu Udovice, u blizini Smedereva, po kome je sorta i dobila ime. Semendria je zapravo stari naziv za Smederevo.

Promenu je prvi uočio proizvođač Jovica Živković iz Udovica u svom zasadu. Posle opsežnih istraživanja na više lokaliteta klon je ušao u proceduru za priznavanje. U procesu priznavanja sorte učestvovali su i prof. dr Vladislav Ognjanov, dr Gordan Zec i dr Slavica Čolić. Na osnovu dobijenih parametara Komisija je donela odluku da nova sorta zadovoljava kriterijume za upis u Registar sorti Republike Srbije.

Sorta elstar je holandska sorta, nastala ukrštanjem zlatnog delišesa i ingrid mari koja se sporadično gajila na prostoru Jugoslavije.

I pored svog visokog kvaliteta, elstar se nije raširio u proizvodnji na našim prostorima, pre svega zbog vremena sazrevanja. U našim uslovima elstar sazreva sredinom do treće dekada avgusta, te spada u kasne letnje do ranojesenje sorte, kad se na tržištu nalazi čitava paleta različitih vrsta i sorti drugog sezonskog voća. U uslovima severne Evrope, gde je i nastala, elstar po vremenu zrenja spada u zimske sorte. Drugi razlog što sorta nije našla širu primenu je nešto slabija obojenost, odnosno manja atraktivnost plodova.

Sorta elstar je sklona mutacijama i semendria predstavlja jednu od njih. Uporednim praćenjem semendrie sa sortom elstar, semendria je u gotovo svim parametrima pokazala bolje osobine.

Semendria je bujna sorta sa širokopirimidalnom krunom. Diploidna je, a cveta srednje pozno. Plod sazreva u toku treće dekade avgusta, nedelju dana posle sorte elstar, sa prosečnom masom ploda preko 160 grama. Plod je vrlo atraktivan, koničan, zlatno-žute osnovne boje sa intenzivnim privlačnim, jarko crvenim dopunskim rumenilom koje skoro potpuno pokriva osnovnu boju. Mezokarp je krem bele boje, čvrst, sočan, nakiselog ukusa i aromatičan. Može se čuvati u konvencionalnim hladnjačama posle berbe tri meseca. Na podlogama slabe bujnosti pogodna je za gajenje u gustim zasadima. Umereno je osetljiva prema prouzrokovaču čađave krastavosti i pepelnice. Prema opštoj oceni, semendria je jabuka vrhunskih organoleptičkih svojstava i izuzetne atraktivnosti ploda.

Perspektive sorte semendria u Srbiji

S obzirom na trenutne trendove u svetskoj potražnji jabuke, semendria ima dobar potencijal za širenje zbog svoje obojenosti i aromatičnosti. Na svetskom tržištu sve je veća potražnja za obojenim sortama, dok se odustaje od proizvodnje slabo obojenih.

Takođe, zahvaljujući mogućnostima savremene tehnologije čuvanja voća, stvoreni su uslovi da se i sorte ranijeg vremena zrenja duže čuvaju i ponude tržišu u ekonomski pogodnijem trenutku. Istovremeno, tržište Ruske Federacije ima potražnju za plodovima jabuke od sredine avgusta. U tom periodu, osim sorte gala i zaostalih zaliha prošlogodišnje jabuke, nema dovoljne ponude, te je i cena tih jabuka neuporedivo viša u odnosu na jabuku standardnih zimskih sorti. Semendria sa svojim vremenom zrenja može predstavljati dobru i kvalitetnu ponudu u ovom periodu.

S obzirom da je nedavno otvoreno i ogromno tržište Indije, koje gotovo isključivo ima potražnju za obojenim sortama jabuke, semendria ima izuzetan potencijal i za ovo tržište. Značajno je i njeno vreme zrenja, jer omogućava ranije pojavljivanje srpske jabuke na ovom tržištu u odnosu na konkurenciju.

Tekst i foto: dipl. inž. Zoran Janković, PSSS Beograd


reklama