Septoriozna pegavost lista borovnice

341

Uz uvenuće i sušenja cvetova i izdanaka i sive truleži kao dominantnih bolesti borovnice, ovo voće može da oboli i od septoriozne pegavosti koju izaziva gljivica Septoria albopunctata.

Gljivica prezimljava u zaraženim ostacima listova i izdanaka. U proleće, u kišnim uslovima, dolazi do oslobađanja spora sa zaraženih biljnih ostataka.

Simptomi se najviše javljaju na vršnom lišću, a mogu se uočiti i na donjoj polovini stabla žbunova. Javlja se u vidu sitnih vodenastih lezija, na naličju listova, 10-14 dana posle infekcije. Prvi simptomi se uočavaju 4 nedelje posle infekcije, u vidu pega koje se uvećavaju, spajaju, poprimajući braon boju. Na licu listova se uočavaju crveno-ljubičaste pege nepravilnog oblika. Pege se šire i masovnije pojavljuju od sredine do kraja juna. Jače inficirano lišće opada.

Gljiva može da izazove i opadanje plodova, smanji formiranje rodnih pupoljka i novih izboja za sledeću godinu.

Kao preventivna mera preporučuje se uklanjanje zaraženih biljnih delova i iznošenje opalog lišća iz zasada, kao i adekvatno đubrenje (višak azota favorizuje pojavu ovog oboljenja).

Imajući u vidu da je kritičan period za ostvarenje infekcije ovim patogenom posle cvetanja, primenom fungicida sa ciljem zaštite borovnice od prouzrokovača uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka i sive truleži, suzbija se i prouzrokovač pegavosti lista borovnice:

– Teldor 500 SC (fenheksamid) u količini 1,5 l/ha
– Atlas ili Switch 62,5 WG (ciprodinil+ fludioksonil) u količini od 1 kg/ha
– Score 250 EC (a.m. difenokonazol) 0,4 l/ha

Foto: Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org, PIS


reklama