S obzirom na to da je heljda u svim fenofazama razvoja osetljiva na mrazeve, trebalo bi je sejati kasnije u proleće, kad se zemljište zagreje do temperature od 15 stepeni.

Heljda je biljka kratkog vegetacionog perioda. pa se može sejati kao naknadni i postrni usev. U ravničarskom području setva se obavlja krajem aprila, početkom maja, a može se izvesti sve do početka jula, pa i kasnije ukoliko se gaji radi pčelinje paše.

Ukoliko se heljda gaji za kosidbu zelene biomase i kao pčelinja paša, može se sejati sukcesivno kako bi se produžio period korišćenja. Heljda se može gajiti kao usev guste setve ili kao širokoredni usev.

U našim agroekološkim uslovima prednost bi trebalo dati uskorednoj, gustoj setvi koja se izvodi povrtarskim sejalicama ili sejalicama za žitarice na međuredno rastojanje od 12-15 cm i razmak biljaka u redu 1-2 cm čime se obezbeđuje oko 5.000.000 biljaka po hektaru. Za setvu je potrebno 80-90 kg semena. Dubina setve iznosi od 4-6 cm i zavisi od krupnoće semena, vlažnosti zemljišta, mehaničkog sastava zemljišta.

Nakon obavljene setve potrebno je obaviti valjanje zbog uspostavljanja bržeg kontakta semena sa vlažnošću zemljišta u setvenom sloju.

Izvor: dipl. inž. Aleksandar Stojanović, PSSS Požarevac

Foto: Wikipedia