Za i protiv setve soje na 70 centimetara

47

U poslednjih desetak godina setva soje se pored standardne setve na 50 cm međurednog razmaka seje i na 70 cm.

Nedostaci setve na 70 cm su: lošiji raspored biljaka u redovima, više se gubi voda isparavanjem sa nepokrivene površine zemljišta lišćem između redova, a zbog kasnijeg zatvaranja redova nepotpunije je iskorišćavanje sunčeve energije.

Razlozi zašto se prelazi na setvu međurednog razmaka 70 cm su: nedostatak sejalica za setvu na 50 cm na terenu, pogotovu na području centralne Srbije, gde su se dugo za setvu soje koristile žitne sejalice uz zatvaranje ulagača tako da se soja sejala na 37,5 cm ili na 50 cm. Setvom žitnim sejalicama se trošila znatno veća količina semena po hektaru, a zahtevala je i naknadnu operaciju drljanja.

Na području gde su korišćene šestorede sejalice za setvu soje bilo je potrebno da se vrše određena podešavanja na traktorima kako za setvu tako i za mere nege kao što su tretiranje od korova i kultiviranje, što je oduzimalo vremena pružaocima usluga i uticalo je na blagovremenost operacija. Setvom soje na 70 cm, kao i kukuruza koji je najzastupljenija kultura u plodoredu, izborom odgovarajućih ploča i određivanjem optimalnog rastojanja biljaka u redu ovi problemi se prevazilaze i naredne agrotehničke operacije se obavljaju bez problema.

Izvor: dipl. inž. Milenko Đurić, PSSS Loznica


reklama