Silaža u ishrani koza

198

U ishrani koza može da se koriste određene vrste silaža, slično kao i u ishrani odraslih kategorija ovaca. Međutim, pri korišćenju silaže neophodno je imati u vidu koja vrsta silaže je na raspolaganju, odnosno, trebalo bi praviti razliku između kukuruzne i travne silaže.

Praksa je pokazala da ukolioko se koze hrane kukuruznom silažom, mogu se javiti problemi vezani za gubitak apetita, smanjenu produkciju mleka i neplansko ubrzavanje tova u stadu. Zbog problema tovljenja, preporučljivo je da se kukuruzna silaža koristi samo u prvoj polovini laktacije, a da se pri tome u obroke dodaje od 0,4 do 0,5 kg sena. Maksimalne količine kukuruzne silaže u obrocima za koze, na osnovu podataka iz literature, kreću se do 5,4 kg na dan.

Za razliku od kukuruzne, ishrana travnom (livadskom) silažom ne dovodi do pomenutih problema, osim mogućnosti pojave listerioze, mada se ni ova pretpostavka ne može sa sigurnošću potvrditi. Ono što je pouzdano, silaže od livadskih trava mogu da se nesmetano koriste u ishrani koza kako u periodu laktacije tako i za vreme bremenitosti. Mora se ipak naglasiti da pripremljene silaže moraju da budu dobrog kvaliteta.

Izvor: dipl. inž. Dragoljub Krajnović, PSSS Padinska Skela

Foto: Pixabay


reklama