Silaža u ishrani ovaca u fazi bremenitosti

129

Posle oplodnje, u toku tri i po do četiri meseca ovce nemaju znatnije povećane potrebe u ishrani. Ishrana u ovom period može da se zasniva na kvalitetnoj paši i senu.

Međutim, u brdsko-planinskim rejonima, zbog ranijeg dolaska zime, manji ili veći deo bremenitosti protiče na obrocima od konzervisane hrane. U tom pogledu, najvažnije mesto uglavnom zauzima travno (livadsko) seno, mada bi bilo dobro da bar trećina dnevne norme sena bude od leguminoza (npr. lucerke). Pored sena, u ishrani bremenitih ovaca može da se koristi i kvalitetna silaža, mada ima pogrešnih mišljenja da ona nije dobra hrana za bremenite životinje.

Za ovce u ovom period koristi se obično 1,5 – 2 kg sena i 2 – 3 kg kvalitetne silaže ili korenasto-krtolastih plodova (stočne repe), koji se mogu upotrebiti umesto silaže. Ukoliko se raspolaže veoma kvalitetnim senom, njegova količina može da se smanji na svega 0,5 kg dnevno, a kvalitetna silaža poveća na 4-5 kg. Potpuno isključivanje sena iz obroka i ishrana isključivo silažom se ipak ne preporučuje. Uz kukuruznu silažu, ovcama bi trebalo davati i oko 10 g stočne krede dnevno, kako bi se neutralisala kiselost i sprečila pojava acidoze. Dobra travno-leguminozna silaža je bolja u drugoj polovini bremenitosti ovaca nego kukuruzna silaža.

Izvor: dipl. inž. Dragoljub Krajnović, PSSS Padinska Skela

Foto: Pixabay


reklama