Simptomi nedostatka i suviška bakra kod biljaka

354

Bakar (Cu) je neophodan mikroelement čija je uloga u prometu materija pretežno katalitička. Ulazi u sastav enzima i na taj način posredno i neposredno utiče na odvijanje mnogih procesa važnih za život biljke.

Biljke usvajaju male količine bakra, a pokretljivost u biljkama je osrednja jer se znaci nedostatka javljaju prvo na najmlađem lišću i vegetativnoj kupi rasta. Netipični simptomi nedostatka bakra su hloroza, nekroza, odumiranje vršnih izdanaka, smanjenje porasta i prinosa biljaka; a tipični simptomi su uvenuće, uvijanje listova, odumiranje najmlađih listova i neke anatomske promene.

Suvišak bakra se najčešće javlja na kiselim zemljištima i veoma je štetan za biljke. Za većinu biljaka koncentracija bakra u suvoj materiji listova koja prelazi 20 do 30 ppm predstavlja kritičnu količinu. Prekomerno nakupljanje bakra u biljkama može biti izazvano sadržajem bakra u zemljištu, dugotrajno primenom sredstava za zaštitu bilja koje sadrže bakar. Tipičan simptom suviška bakra je hloroza i smanjenje rasta izdanaka i korena, a simptom akutnog suviška bakra je tamno zelena boja listova.

Foto: cropnutrition.com


reklama