U Evropi i svetu, u razvijenim poljoprivrednim zemljama, vršena su ispitivanja o alternativnim biljkama koje bi služile za dobijanje šećera, biogasa, biomase, silaže… Tako se u fokusu nauke našao sirak, kao biljka tolerantna na sušu, i koja daje veliku biomasu.

Posle prvih obećavajućih istraživanja, pokrenut je program selekcije sirka kao sirovine za proizvodnju energije. Potencijal biomase sirka je veoma veliki (17-23 tone prinosa suve mase po hektaru) i selekcijom može još da se poveća. Novim metodama selekcije razvijeni su hibridi koji su se dobro prilagodili našim lokalitetima, te će u okviru plodoreda doći do njihovog još većeg razvoja.

Sirak je vrlo stara kultura poreklom iz Afrike, tačnije iz oblasti zapadnog Sudana. Na formiranju ove kulture presudnu ulogu imao je divlji sirak. On se gaji radi zrna, a u nekim afričkim zemljama najvažnija je hlebna biljka. Osim toga služi za proizvodnju silaže, zelene mase, šećernog sirupa, za pravljenje četaka i metli.

Na našim prostorima je nepravedno zapostavljen i to najviše zbog nedovoljnog poznavanja karakteristika i potencijala ove biljke.

Sirak za zrno je idelna biljka za gajenje na prostorima gde je usled globalnog zagrevanja došlo do promene klime i smanjenja padavina te gde su klimatski uslovi suviše topli i sušni za kukuruz.

Na većini naših njiva ne postoje uslovi za navodnjavanje, te je radi ublažavanja negativnih posledica suše neophodno gajiti biljne vrste koje su tolerantne prema visokim temperaturama i nedostatku vlage.

Zahvaljujući izuzetno moćnom korenovom sistemu koji može da poraste i do 2-2.5 metra u dubinu i preko 1,2 metra u širinu, sirak za zrno usvaja iz zemljišta vlagu koja je nedostupna za druge biljke.

Usled svoje „elastičnosti“, uspešno se gaji na veoma različitim tipovima zemljišta, uključujući peskovita, pa i zemljišta težeg mehaničkog sastava i nepovoljnih vodnih osobina.

Zbog svojih specifičnosti, gajenje sirka za zrno u nepovoljnim vremenskim uslovima, pre svega sušnim, stabilnije je i ekonomičnije od gajenja kukuruza. Dužina vegetacionog perioda sirka za zrno kreće se od 110-132 dana. Agrotehnika mu je slična kao i kod kukuruza, uključujući male specifične razlike.

Izvor: dipl. inž. Smail Ejupović, PSSS Novi Pazar

Foto: Pixabay