Siva pegavost lišća paradajza

148

U uslovima povoljnim za razvoj gljivice Septoria lycopersici štete mogu biti veoma velike jer dolazi do masovnog sušenja lišća, a patogen je posebno destruktivan u područjima gde su tokom dužeg perioda prisutni vlažni vremenski uslovi.

Simptomi bolesti se prvo ispoljavaju na donjem lišću paradajza. Na licu lista nastaju svetložute, sitne i okrugle pege okružene zonom tkiva mrke boje. U centru pege jasno se uočavaju crne tačkice koje predstavljaju piknide. Oko pega se formira oreol žute boje. Mnogobrojne pege se spajaju, pa se zaraženo lišće uvija, suši i opada.

Patogen se u prirodi održava u formi piknida na biljnim ostacima, semenu i korovskim biljkama. Za infekcije je potrebna kap vode ili visoka relativna vlažnost u trajanju od 48 h. Simptomi se mogu pojaviti šest dana posle ostvarene infekcije, a piknidi posle 14 dana. Konidije se raznose vetrom, vodom za zalivanje, insektima ili tokom rada na odeći i rukama radnika.

Plodored, uklanjanje biljnih ostataka, dezinfekcija zemljišta i semena, provetravanje biljaka, gajenje biljaka uz naslon i zakidanje zaperaka, pregled useva, predstavljaju značajne preventivne mere u cilju otklanjanja uslova za razvoj S. lycopersici. Većina fungicida koji se koriste za suzbijanje plamenjače i crne pegavosti deluje i na prouzrokovača sive pegavosti lista. Programi koji prate brzinu razvoja A. solani se koriste i za praćenje brzine razvoja S. lycopersici. U našoj zemlju su registrovani preparati na bazi neorganskih jedinjenja bakra i kombinacije aktivnih materija boskalid + piraklostrobin.

Izvor: „Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu paradajza“ (Prof. dr Aleksa Obradović, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Mr Đorđe Moravčević, Poljoprivredni fakultet, Beograd , Dr Ivan Sivčev, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Mr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor, Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd)

Foto: Nancy Gregory, University of Delaware, Bugwood.org, Greenlife


reklama