Siva pegavost lista pšenice

58

Siva pegavost lista je bolest koja se javlja u usevu pšenice svake godine u različitom stepenu inteziteta, pri čemu može prouzrokovati značajno smanjenje prinosa.

Prouzrokovač ove bolesti je fitopatogena gljiva Mycosphaerella graminicola (Septoria tritici) koja izaziva sušenje delova lista ili celih listova i gubitak u težini zrna i prinosu.

Simptomi se prvo uočavaju na donjem lišću pšenice tokom jeseni u vidu hlorotičnih pega nepravilnog oblika. Unutar pega formiraju se crna telašca (piknidi) koja ukazuju da je biljka zaražena fitopatogenom gljivom. Tokom proleća i početkom leta simptomi sive pegavosti lista su najtipičniji.

Patogen prezimljava u piknidima na biljnim ostacima i samoniklim biljkama i predstavlja primarni izvor infekcije. U jesen i proleće iz piknida se oslobaćaju piknospore prilikom padavina i nošene kapima kiše dospevaju na list i prodiru u biljku kroz stomine otvore pri čemu nastaje infekcija. Ukoliko maj i jun obiluju padavinama postoji veliki rizik od pojave sive pegavosti na listu zastavičaru što direkno utiče na smanjenje prinosa.

Uspešno sprečavanje pojave patogena postiže se primenom integralnih mera zaštite i to: plodored, gajenje tolerantnih sorti, uništavanje biljnih ostataka i hemijske mere zaštite. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa simptomima na listu drugog kolenca) potrebno je primeniti hemijske mere zaštite i to preparatima na bazi hlorotalonila, tiofanat-metil+epoksikonazol, azoksistrobin+ciprokonazol i druge registrovane preparate za suzbijanje pegavosti lista.

Septoria tritici veoma često stvara rezistentnost na fungicide, pa je zato potrebno tokom vegetacije primeniti preparate različitih aktivnih materija i mehanizama delovanja.

Izvor: dipl. inž. Slavica Svetozarević, PSSS Negotin

Foto: Gerald Holmes, Strawberry Center, Cal Poly San Luis Obispo, Bugwood.org, Mary Burrows, Montana State University, Bugwood.org


reklama