Siva pegavost lista pšenice

80

Svake godine u proizvodnji pšenice javlja se siva pegavost lista (Septoria tritici), koja može da dovede do sušenja lišća, šturosti zrna pa i propadanja cele biljke.

Pegavost počinje da se javlja na donjim listovima u vidu hlorotičnih pega. Pege su izduženog i nepravilnog oblika,menjaju boju od žute do sivomrke, često se spajaju zahvatajući sve veće površine lišća. U okviru pega mogu se videti crna telašca – piknidi gljive.

Zaštita pšenice od prouzrokovača sive pegavosti treba da se sprovede u fenofazi u kojoj prvi pravi list iznad drugog kolenca pokazuje simptom prisustva bolesti.

Preporučuje se primena fungicida na bazi pikoksistrobina i ciprokonazola, azoksistrobina i ciprokonazola, propikonazola i ciprokonazola, tebukonazola i propikonazola, metkonazola.

Izvor: Poljoprivredne stručne službe Srbije
Foto: Cover Images


reklama