Siva repina pipa

200

Siva repina pipa (Bothynoderes punctiventris) je štetočina šećerne repe koja svake godine, u većoj ili manjoj meri, oštećuje useve te biljke.

Veći deo populacije insekata prezimljava u zemljištu, na starim repištima, na dubini od 20 do 35 cm u stadijumu imaga.

Kritičan period u razvoju biljaka je od klijanja i nicanja do obrazovanja 2-3 para stalnih listova. Ukoliko je vreme suvo i toplo, za nekoliko dana pipa može da uništi čitave komplekse.

Repina pipa glavne štete pričinjava u stadijumu imaga pošto su jedinke posle prezimljavanja polno nezrele, a kako bi polno sazrele dopunski se hrane mladim biljkama šećerne repe, kad pričinjavaju najveće štete. Pri tom se dosta kreću i dnevno mogu da pređu i preko 600 metara, i na tom putu mogu da unište na desetina mladih biljaka.

Izgled i razvojni ciklus

Odrasli insekti su dugi oko sa glavom koja je izdužena i završava se surlicom. Na gornjoj strani krila se uglavnom nalazi nekoliko nepravilnih pega koje su tamnije boje. Odrasla siva repina pipa je boje zemlje i teško je uočljiv kad miruje.

Larva je beličaste boje, sa svetlo smeđom glavom bez nogu i malo je povijena. Kad odraste dostiže dužinu da 15 milimetara.

Siva repina pipa zimu provodi u stadijumu odraslog insekta, a u proleće se pojavljuje kad je temperatura zemlje šest do deset stepeni na dubini od oko 5 cm. Masovna pojava ove štetočine počinje kad je temperatura vazduha 15 do 20 stepeni, a temperatura na površini zemlje oko 25 stepeni. To je obično period krajem marta meseca ili početkom aprila.

Specifično za ovu štetočinu je da se kreće po zemlji dok temperatura ne dođe do 20 stepeni, a posle toga može da leti što značajno otežava njeno suzbijanje.

Ovi insekti godišnje imaju jednu generaciju. Zimu uglavnom provode na starim repištima. Štete na šećernoj repi pravi odrastao insekt. Četiri nedelje nakon pojavljivanja, ženke polažu jaja iz kojih će se larve pojaviti posle 12 do 15 dana, i posle toga će se spustiti dublje u zemlju.

Larveni stadijum traje uglavnom oko devet nedelja, a čitav proces razvoja od jajeta do faze odraslog insekta između 2,5 i 3,5 meseca.

Odrastao insekt će ostati u zemljištu sve do sledećeg proleća.

Suzbijanje

Da bi se izbegli rani gubici useva, neophodno je voditi knjigu istorije parcela, kako bi se na osnovu pozicije starog repišta mogle izvoditi neke od mera zaštite kao što su prostorna izolacija (najmanje 1-3 km), setva lovnih pojaseva (gusto posejana repa na ivičnim delovima novog rešipšta gde se graniči sa starim repištem) ili kopanje lovnih zaštitnih kanala.

Svakodnevnim prisustvom na parcelama pod šećernom repom u vreme nicanja u najtoplijem delu dana, potrebno je vizuelnim pregledom konstatovati brojnost imaga. Ukoliko je brojnost na novim repištima veća od 1-3 imaga pipe na 10 metara kvadratnih, potrebno je izvršiti hemijski tretman nekim od preparata na bazi hlorpirifos+cipermetrin u količini 1,5-2 l/ha, fention u količini 1,5-2 l/ha, fenitrotion u količini 1,5 l/ha ili hlorpirifos u količini 1,8-2 l/ha.

Foto: Cover Images


reklama