Siva trulež vinove loze

145

Pored plamenjače i pepelnice, i siva trulež predstavlja jednu od ekonomski značajnih oboljenja vinove loze.

Intenzivnija pojava ove bolesti je u godinama sa čestim padavinama i većom vlažnošću u vreme zrenja. Osetljivije su sorte zbijenih grozdova, a pojava bolesti je češća u vinogradima gustog sklopa.

Izazivač bolesti je gljiva Botrytis cinerea. Napada listove, mladare i bobice. Najveće štete su na grozdovima.

Simptomi na listovima su u vidu crvenkstomrkih i nekrotičnih pega na ivici. Zaraženi izdanci i pupoljci potamne i osuše se. Cvet može biti zaražen i pre otvaranja što dovodi do njegovog propadanja. Najčešće se infekcija ostvaruje posle cvetanja, kad se patogen nastani na šepurini, uvelim cvetnim kapicama kao i na odbačenim bobicama koje su se zadržale na zdravim grozdovima. Najveću štetu čini na grozdovima koji dozrevaju.

Na bobicama nastaju pege otvoreno mrke boje, te se pokožica razmekšava i lako skida. Pri suvom vremenu napadnute bobice postaju smežurane i suve, dok se u uslovima povećane vlažnosti na njima obrazuje pepeljstosiva navlaka.

Bolest se širi i zahvata čitav grozd. Zaraza se obično ostvaruje na mestu spajanja bobice sa peteljkom, gde dolazi do pucanja bobice, usled naglog nalivanja sokova i međusobnog potiskivanja što dovodi do pojave soka koji je pogodan supstrat za razvoj gljive.

Mehaničke povrede i oštećenja bobica od insekata pogoduju širenju zaraze.

Šteta se ogleda i u kvalitetu vina. Smanjen je sadržaj šećera u bobicama i dolazi do poremećaja u fermentaciji pa je vino tamne boje i lošeg ukusa.

Od značaja su sve mere koje omogućavaju dobru provetrenost, osunčanost i pokrovnost fungicidima, zatim pravilne ishrane azotnim đubrivima, uklanjanja listova, pravilne rezidbe…

Trebalo bi saditi manje osetljive sorte vinove loze, a redove podizati u pravcu dominantnih vetrova. Važno je sprečiti i oštećenja bobica jer patogen prodire preko rana.

Zaštita se izvodi odmah nakon cvetanja, pred zatvaranje grozdova, u fazi šarka, i ukoliko je potrebno 3–4 nedelje pred berbu.

Za suzbijanje sive truleži na vinovoj lozi koriste se fungicidi na bazi: pirimetanila, iprodiona, fenheksamida, fludioksonila i ciprodinila.

Izvor: Poljoprivredne stručne službe Srbije
Foto: Cover Images


reklama