Šljivina štitasta vaš (Parthenolecanium corni, odnosno Lecanium corni) predstavlja značajnu štetočinu iako ima jednu generaciju godišnje.

Vaš se hrani najčešće koštičavim voćem (šljiva, breskva i kajsija), ali je šteočina polifagna pa se pronalazi i na malini, leski, orahu, ali i drugim drvenastim biljkama.

Prezimljava na granama i stablu kao larva drugog stadijuma. Larve se najčešće nalaze sa donje strane grana i grančica i vrlo su otporne na niske temperature. U proleće larve prelaze na mlađe grane i grančice, gde se hrane sisanjem sokova. Larve se intenzivno hrane tokom aprila i do kraja maja, kad se javlja imago. Posle kopulacije, ženke polažu jaja ispod svog tela. Jedna jedinka može da položi i do 2.000 jaja.

Posle polaganja jaja ženka ugine i svojim štitom zaštićuje jaja. Njihov štit ostaje duže vreme na voćki. Iz jaja izlaze larve, najčešće polovinom juna, a dinamika njihovog izlaženja ispod štita je u zavisnosti od vremenskih uslova – mlade larve se vrlo brzo razmile po celoj kruni. Preko lisnih peteljki prelaze na naličje lista gde počinju da sišu sokove. Kad je jak napad, na jednom listu može biti preko 500 pokretnih formi šljivine štitaste vaši. Štitasta vaš siše sokove iz svih organa voćke, što dovodi sušenja grana, a pri jačem napadu suši se i cela voćka.

Vaši proizvode veliko količine medne rose kojom se hrane mravi, ose, bumbari i drugi insekti. Na zaraženim voćkama, u toku leta, na medljiki se razvija saprofitna gljiva, prouzrokovač čađavice, od koje lišće i grane pocrne, kao da su posute s čađi.

Broj vaši utvrđuje se dva puta. Prvi put tokom mirovanja vegetacije, a drugi put kad počnu da izlaze larve ispod štita. Na osnovu broja vaši na stablu ili na jednom biljnom organu može da se proceni da li se lisne vaši šire ili njihov broj opada. Prag štetnosti je 10-15 larvi na 2 m dužine dvogodišnjih i trogodišnjih grančica.

Osnovna mera suzbijanja je zimsko i rano prolećno (mineralnim uljima) i letnje prskanje insekticidima. Letnja prskanja, u cilju suzbijanja pokretnih larvi izvode se krajem juna i početkom jula, preparatima na bazi metomila, dimetoata…