Šljivina vaš kovrdžalica

385

Šljivina vaš kovrdžalica (Brachycaudus helichrysi) je kosmopolitska vrsta, široko rasprostranjena u Evropi.

Prezimljava u toplijim područijima, najčešće na hrizantemama. Zimski domaćini su biljke iz roda Prunus, a letnji domaćini su suncokret i crvena detelina, kao i veliki broj biljaka spontane flore. Napada razne sorte šljive, a najosetljivija je stenlej.

Prezimljava u obliku jaja na šljivi. U proleće se pojavljuju vaši osnivačice (fundatrix) koje ulaze u pupoljke i sisaju peteljke cvetova i lišće. Na šljivi može razviti 3-4 generacije, a tokom maja počinje migracija krilatih formi vaši na prelazne domaćine gde može da razvije 2-3 generacije godišnje.

U zajednici sa Brachycaudus helichrysi javlja se i vrsta Brachycaudus cardui.

Štete nanose isisavanjem sokova iz najmlađeg, vršnog lišća, iz cvetnih pupoljaka i cvetova. Usled toga dolazi do pojave hlorotičnih tačkastih pega i kovrdžanja prema unutrašnjosti liske, koje tamne i opadaju, vitalnost biljke se pogoršava, rodnost se smanjuje.

Prenosi više vrsta virusa, uključujući za šljivu najznačajniji – virus šarke šljive (Plum pox virus).

Zimskim pregledom grančica šljive teško se raspoznaju jaja ove štetočine od jaja drugih vrsta vaši. Ocena inteziteta napada se vrši u fazi cvetanja poznih sorti šljive, i izražava se u procentima napadnutih cvetova ili grančica. Prag tolerantnosti u zimskom pregledu je 3-5 jaja po jednog probnoj grani, odnosno 3% cvetova sa osnivačicama.

Suzbijanje se vrši u momentu formiranja prvih kolonija vaši nekim od preparata na bazi tiametoksana, tiakloprida ili bifentrina.

Izvor: dipl. inž. Milena Dražić, PSSS Valjevo

Foto: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org


reklama