Smanjeni podsticaji za sadnice voća i hmelja

132

Posle smanjenja subvencija po hektaru sa 5.200 dinara na 4.000 dinara, smanjene su i subvencije u proizvodnji voća i hmelja, a sve u skladu sa pravilnikom s kraja aprila ove godine.

Na primer, poprilično umanjeni maksimalni podsticaji za nabavku sadnica voćaka i hmelja – sa 10.000.000 dinara na 2.500.000 dinara. Najveći iznosi koje voćari mogu da iz agrarne kase dobiju za pripremu zemljišta, odnosno nabavku supstrata za borovnice ili maline je 375.000 dinara. Do sada se za supstrat dobijalo 1.500.000 dinara.

Takođe, korisnik najviše može da dobije 3.000.000 dinara, to je ukupan iznos podsticaja po ovom pravilniku.

Veliki broj poljoprivrednih gazdinstava investiralo je u podizanje zasada tokom poslednjeg kvartala prošle godine i početkom 2021, računajući na maksimalne iznose podsticaje koji su važili prethodne dve godine, a koja su ovim pravilnikom značajno smanjena. Međutim, njima za utehu može biti to što su i dalje u mogućnosti da se prijave za stare podsticaje.

– U 2021. godini svi poljoprivrednici podnose zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje u periodu od 1. maja do 31. jula 2021. godine, s tim da poljoprivrednici koji su realizovali investiciju ili započeli podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada do dana stupanja na snagu novog pravilnika, pravo na podsticaje ostvaruju pod uslovima i u iznosima koji su bili propisani starim pravilnikom – navedeno je u odgovorima koje je „Agrosmart“ dobio od Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede.

U Upravi objašnjavaju da je članom 25. Pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja („Službeni glasnik RS“, broj 41/2021) propisano da će se zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje za višegodišnje proizvodne zasade čije je podizanje započeto u trećem i četvrtom kvartalu 2020. godine, kao i prvom kvartalu 2021. godine, odnosno do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, rešavati u skladu sa pravilnikom iz 2017, odnosno 2018. godine. Dodaju da se u 2021. godini, zahtev podnosi od 1. maja do 31. jula 2021. godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra 2021. godine.

Pored toga što se podsticaji daju za nabavku sadnica voćaka i hmelja i nabavku naslona za proizvodne zasade i pripremu, poljoprivrednici ih dobijaju i za obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju. Takođe i za hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta.

Izvor: Agrosmart

Foto: Pixabay


reklama