Smilje je biljka primorskih i krševitih predela sredozemlja i potiče sa obala Italije i Francuske gde raste kao samonikla biljka. To su joj prirodna staništa i najviše voli takve lokacije.

U našem regionu najviše se gaji u Hercegovini i Dalmaciji, mada ima uzgoj i u Srbiji.

Smilje ne podnosi kisela i mnogo vlažna zemljišta. Odgovaraju joj neutralna zemljišta sa dosta sadržaja kalcijuma, odnosno voli krečovita zemljišta. Ne odgovaraju mu zemljišta kao što je plodna oranica ili voćnjak već tlo koje je kamenito, peskovito i krševito. Neka zemljišta, koja se smatraju neplodnim za druge kulture, za smilje mogu biti odlična.

Smilje voli sunce i toplotu, ali može da podnese i jako niske kao i jako visoke temperature. U godinama kad nema dovoljno sunca i toplote, ali mnogo vlage (puno kišnih dana) onda se to sigurno negativno odražava na kvalitet sirovine smilja.

Ako se odlučite na uzgoj smilja, potrebno je prvo uzoravanje zemlje na 30 cm dubine, a potom pristupiti uobičajenoj pripremi zemljišta za uzgoj. Od agrotehničkih mera vrši se okopavanje, prihranjivanje, plevljenje (ručno) i po potrebi umereno zalivanje jer dobro podnosi sušu.

Setva se vrši iz semena i rasada, a za predele poput Pešteri, koji imaju jako hladnu zimu preporučuje se prolećna sadnja/setva kako ne bi mlade biljke izmrzle tokom hladne zime. Sadi se u redove sa međurednim rastojanjem od 50-60 cm, a razmak između redova trebalo bi da bude dovoljno širok za prolazak poljoprirednih mašina. Negu biljaka trebalo bi vršiti ručno, a prihranu đubrivima raditi strogo po uputstvu koje se dobija odrađenom analizom zemljišta. Berba-se vrši kad su listovi intenzivno žute boje i to odsecanjem biljke na visini od 15 do 20 cm. Životni vek smilja na jednoj parceli može bit osam, a maksimalno 10 godina, posle čega se vrši plodosmena. Prinos u punom rodu ide između 3,5-4 t/ha. Odmah posle berbe vrši se sušenje na 45 stepen ili, ako ćemo proizvodit ulje, vrši se destilacija u prva 24 časa nakon berbe. Prinos po sadnici prve godine je 150 g, druge 400 g, a treće (u punom rodu) do 1 kg.

Smilje se upotreba za spravljanje lekova u farmaceutskoj industriji, u narodnoj medicini za čajeve i napitke kao i za spravljanje pomenutog ulja koje ima višestruku upotrebu.

Izvor: dipl. inž. Smail Ejupović, PSSS Novi Pazar

Foto: Pixabay, Unsplash