Smotavac pokožice ploda

237

Smotavac pokožice ploda (Adoxophyes orana) je izrazit polifag i oštećuje jabuku, krušku, dunju, trešnju, višnju, breskvu, kajsiju.

Primarne hraniteljke su jabuka i kruška. Štete od smotavca se manifestuju na pupoljcima, listovima i plodovima.

Glavna šteta dolazi od gusenica prve generacije koje su aktivne u toku juna, jula i avgusta.

Oštećenja na listovima su nepravilnog oblika, u vidu kruga ili poligonalna. Najčešće štete gusenice pričinjavaju na plodovima. Plodovi oštećeni u fazi intenzivnog porasta se deformišu i dobijaju nepravilan oblik. Oštećeni plodovi mogu biti i indirektno oštećeni, jer kroz povrede na pokožici prodiru spore gljivice Sclerotinia fructigena, koja izaziva truljenje.

Smotavac pokožice ploda prezimljava u stadijumu larve L2-L3 stadijuma u naborima kore, ispod suvog lišća privezanog svilenim končićima za deblo i grane, ispod ljuske pupoljaka i drugim mestima u svilastom kokonu. Gusenice napuštaju zimska skloništa i postaju aktivne početkom aprila. Gusenice se hrane pupoljcima, lišćem, cvetovima i plodovima, gde sebi opredaju zaklone od svilaste paučine često spajajuće list sa listom ili savijajući isti dok je još mlad u vidu rolne. U toku razvoja koji traje do sredine maja, gusenice oštećuju po nekoliko pupoljaka, listova ili plodova. Let leptira prve generacije počinje u drugoj polovini maja i traje do početka jula. Let druge generacije počinje sredinom avgusta i traje do kraja septembra. Let počinje u večernjim časovima i traje se do svanuća. Ženke polažu jaja u jajnim leglima na lišću i plodovima. Ciklus razvića ove štetočine od imaga do imaga traje 63-69 dana.

Intenzitet štetnosti se utvrđuje procentom napadnutih i oštećenih listova i plodova. U proleće sa početkom vegetacije (prva polovina aprila) trebalo bi otpočeti sa pregledima voćaka na prisustvo larava. Pregledaju se po 200 pupoljaka po slučajnom izboru. Kritičan broj larvi u ovom periodu je jedna larva na 200 pupoljaka i tada je neophodno obaviti jedno tretiranje. Tretiranje se obavlja insekticidom Fenitrotion 0,15%.

Izvor: dipl. ing. Ljiljana Jeremić, PSSS Jagodina

Foto: Jae-Cheon Sohn, Bugwood.org


reklama