Soja u ishrani stoke

908

Tokom prerade zrna soje dobija se čitava paleta proizvoda koji nalaze veliku primenu u ishrani ljudi i životinja.

Ovi proizvodi odlikuju se izuzeto visokim sadržajem proteina (40-50 odsto), visokom nutritivnom vrednošću proteina, veoma dobrom svarljivošću i iskoristivosti.

Prema ukupnom sadržaju proteina i njihovoj biološkoj vrednosti, soja je najkvalitetnije biljno proteinsko hranivo koje može poslužiti kao osnovni i jedini izvor proteina za ishranu starijih kategorija svinja i ishranu živine.

Proizvodi od soje u ishrani svinja
– Sojina sačma
Upotrebjava se u ishrani svih kategorija svinja, ima vrlo visok sadržaj sirovih proteina (40-50 odsto), izuzetnog kvaliteta i amino-kiselinske strukture. Sojina sačma se odlično uklapa u obroke sa zrnom žitarica. Na taj način koriguje se niska biloška vrednost njihovih proteina.

– Punomasni tostovani sojin griz
Koristi se u ishrani odbijene prasadi. Sadrži najmanje 38 odsto sirovih proteina, najmanje 18 odsto ulja, najviše tri odsto sirovih vlakana, šest odsto pepela i do osam odsto vlage. Korišćenjem sojinog punomasnog tostovanog griza izbegava se posebno dodavanje masti u startere za odbijenu prasad.

– Punomasni ekstrudirani griz
Takođe se koristi za ishranu odbijene prasadi. To je hranivo koje je po hemijskom sastavu jednako punomasnom tostiranom grizu i ima istovetnu upotrebu. U predstarterima sva sojina sačma zamenjuje se ovim hranivom.

Proizvodi od soje u ishrani preživara
– Zamene za mleko na bazi soje
Najčešće se daje teladima posle prestanka ishrane kolostrumom (u proseku 10 dana starosti). Pored napajanja, poželjno je teladima davati lucerkino seno i starter smešu standardnog kvaliteta. Napajanje se vrši tri puta u toku dana. Prilikom pravljenja rastvora zamene mleka treba voditi računa da se prvo pomeša sa malo tople vode i dobro umuti.

Foto: Cover Images


reklama