Spasavanje riblje mlađi iz razliva reka Dunav i Sava

186

Kao odgovoran korisnik i upravljač 10 delova ribolovnih područja “Bačka“; „Banat“ i „Srem“ na rekama Dunav, Sava i Studva u ukupnoj dužini od 395 km na teritoriji AP Vojvodine, JP “Vojvodinašume“ je u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem donelo odluku o pokretanju najveće akcije spasavanja ugrožene ribe i riblje mlađi iz razliva reka Dunave i Save u proteklih 10 godina.

Razliv je zaleđe reka (rukavci, kubici, bare, depresije) koje se puni vodom iz glavnog toka reka i idealno su mesto za mrest ribe. Ukoliko dođe do naglog povlačenja reke u glavno korito, veliki broj, pre svega riblje mlađi i sitnije ribe, ostaje zarobljen u barama i depresijama Dunava i Save.

Akcija spasavanja ribe i riblje mlađi i njena translokacija u glavne rečne tokove reka Dunava i Save simbolično je nazvana “Milion jedinki riblje mlađi u 2021. godini vratimo Dunavu i Savi“. U periodu od 15. jula do 15. septembra 2021. godine planirane su akcije spasavanja i translokacije na najkritičnijim mestima razliva Dunava i Save i to:
– Područje “Obedska bara“ – Sava
– Područje “Koviljsko-petrovaradinski rit“ – Dunav
– Područje “Apatinski rit“ – Dunav
– Područje “Monoštorski rit” – Dunav

Translokacija i spasavanje ribe i riblje mlađi biće realizovna, kako je saopšteno iz JP “Vojvodinašume“, sopstvenom radnom snagom, a upućen je poziv i Udruženjima sportskih ribolovaca sa navedenih područja da se uključe u ovu korisnu i humanu akciju spasavanja ribe i riblje mlađi.

Planirano je da se u periodu od 15. jula do 15. septembra 2021. godine na navedenim područjma realizuje humano i bezbedno hvatanje i njihova translokacija do glavnih tokova Dunava i Save, a ukoliko se pokaže potreba, akcija će biti proširena i na druga ribolovna područja kojima gazduje JP “Vojvodinašume“.

Foto: JP “Vojvodinašume”


reklama