Srbija dobila program razvoja vinarstva i vinogradarstva

102

Vlada Republike Srbije nedavno je usvojila Program razvoja vinarstva i vinogradarstva za period 2021. – 2031. godine.

Programom se utvrđuju ciljevi i mere za razvoj vinarstva i vinogradarstva čija bi implementacija trebalo da rezultira povećanjem ukupnih vinogradarskih površina pod vinovom lozom, povećanjem broja zaposlenih kroz zapošljavanje u sektoru vinarstva i vinogradarstva, povećanjem prihoda od prodaje vina krajnjem korisniku, zaštitom i razvojem domaćeg tržišta, kao i drugim aspektima koji doprinose unapređenju sektora.

Čitav Program sprovodiće se kroz 17 mera, a za njegovu realizaciju tokom desetogodišnje perioda predviđeno je ulaganje od oko 500 miliona evra iz državne kase i IPARD programa.

Procena efekata efikasne implementacije Programa do 2031. iznosi dodatnih približno 2 milijarde evra prihoda i 250-350 miliona evra novih investicija. Takođe se očekuje otvaranje novih 4.000 do 6.000 radnih mesta.

Izrada Programa započeta je na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektora za ruralni razvoj i Saveza vinara i vinogradara Srbije, na osnovu širokog konsultativnog procesa sa predstavnicima svih zainteresovanih strana, predstavnika javnog i civilnog sektora.

TEKST PROGRAMA

Foto: Vinarija „Deurić“


reklama