Srpski naučnici na međunarodnom skupu u Senegalu

39

Nedavno je u Dakaru u Senegalu održana međunarodna konferencija „The 7th Congress on plant production in water – limited environment – Interdrought 7“, a među učesnicima iz 39 zemalja, ispred Instituta za kukuruz „Zemun polje“ bili su oplemenjivači kukuruza dr Milan Stevanović i strnih žita dr Vesna Kandić.

Tokom trajanja konferencije istaknut je ogroman značaj koji suša ima na biljnu proizvodnju širom sveta. Diskutovano je o mogućnostima multidisciplinarnog pristupa pri oplemenjivanju biljaka za uslove suše, objedinjavanje genetičkih i fizioloških istraživanja, što detaljnije proučavanje korenovog sistema, korišćenje savremenih metoda za fenotipizaciju biljaka kao i razvijanje različitih modela za predikciju itd.

Foto: Institut za kukuruz „Zemun polje“


reklama