Šta bi trebalo da znamo o poljoprivrednom osiguranju?

21

Osiguranje u poljoprivrednom sektoru uslovljeno je potrebom za zaštitom učesnika ovog sektora od velikog broja rizika koji svojim iznenadnim delovanjem mogu da unište višegodišnje napore i letinu.

Kao takvo, osiguranje predstavlja vid udruživanja onih koji su izloženi istom riziku u cilju formiranja fonda iz kojeg će se obeštetiti mali broj njih kojima se rizičan događaj i dogodi.

Prema tome, osnovna pretpostavka postojanja osiguranja je postojanje rizika koji može imati ekonomske ili moralne posledice.

Poljoprivreda je veoma značajan sektor u srpskoj ekonomiji.

Dominiraju:
– MALI I USITNJENI posedi, što je otežavajuća okolnost za razvoj poljoprivrednog osiguranja
– EKONOMSKI SLABA gazdinstva što je otežavajući faktor u razvoju poljoprivrednog osiguranja
– VISOK TRŽIŠNI RIZIK – izraženo variranje prinosa biljnih proizvoda

Poljoprivredno osiguranje proizvođačima pruža socijalnu sigurnost, obezbeđenje prihoda, bolje kreditne uslove.

Specifičnosti osiguranja u poljoprivredi je manja mogućnost predviđanja budućih šteta prouzrokovanih katastrofalnim klimatskim dešavanjima na velikim površinama kao što su poplave, suše, požari, mrazevi i slično, koji mogu prouzrokovati velike štete u pojedinim godinama.

Podrška MPŠV u poslednjih desetak godina je 40% (područja sa otežanim uslovima rada + 5% plaćene premije osiguranja) do sledećih novčanih limita:
– za osiguranje ratarskih kultura – 100.000,00 din
– za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000,00 din
– za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000,00 din
– za osiguranje rasadnika/mladih višegodišnjih zasada do stupanja u rod – 500.000,00 din
– za osiguranje životinja – 2.000.000,00 din

Ukupan iznos podsticaja po jednom gazdinstvu može da iznosi do 2.500.000,00 dinara.

Ko i kako može da konkuriše za subvenciju osiguranja?

Mogu konkurisati sva registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu, koja izvrše osiguranje po osnovu Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.

Poljoprivrednik od osiguravajuće kuće dobija potvrdu o uplati i polisu osiguranja predaje u lokalnoj upravi za trezor uz Zahtev i na taj način ostvaruje prava na subvencije za osiguranje.

Period osiguranja je od 16. novembra tekuće do 15. novembra naredne godine.

Proces upravljanja rizikom u poljoprivredi je sve značajniji usled klimatskih promena i variranja cena, što će se i u budućnosti nastaviti.

Poljoprivredno osiguranje je sve bitnije usled nepovoljnih klimatskih uticaja i činjenice da Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede subvencioniše ovu meru.

Izvor: dipl. inž. agroekonomije Dragan Kolčić, PSSS Knjaževac

Foto: Pixabay


reklama