Šta posetioci Novosadske cvetne pijace misle o značaju urbanog zelenila?

23

Posetioci Novosadske cvetne pijace, koja je održana 24. i 25. septembra na platou ispred SPENS-a, imali su prilike da se priključe istraživanju o zadovoljstvu građana Novog Sada stanjem zelenila u gradu, kao i poznavanju dokumenata i politika vezanih za urbano ozelenjavanje u cilju ublažavanje klimatskih promena.

Popunjavanjem online ankete i postavljanjem magneta sa simbolima zelenila na interaktivnu tablu sa mapom Novog Sada, građani su izrazili svoj stav i dali predloge za rešavanje postojećih problema nedostatka zelenila u pojedinim delovima grada.

Prvo istraživanje sprovedeno je na uzorku od 502 građana. Rezultati istraživanja ukazuju da više od polovine anketiranih Novosađana nije zadovoljno zelenim površina u gradu i da smatra da je njihov kvalitet nezadovoljavajući. Kao najmanje ozelenjeni delovi grada, u anketama se navode Centar, Detelinara i Grbavica. Ispitanici najčešće posećuju parkove (Dunavski, Limanski i Futoški) i Kej, a najviše njih posećuje zelene površine svakodnevno ili više puta nedeljno, pre svega zbog druženja sa ljudima, bega u prirodu, odmora, rekreacije i sporta. Na zelene prostore se najčešće odlazi zbog njihove specifičnosti ili blizine mesta stanovanja, a u njima većina anketiranih provede sat-dva. Uprkos pozitivnom odnosu prema zelenim površinama, više od polovine anketiranih građana misli da ne može da utiče na izgled i sadržaj zelenih površina u gradu, a njihove želje odnose se na više parkova, dečjih igrališta, sportskih terena i parkova za pse i ozelenjavanje pojedinih delova grada, pre svega Detelinare, Centra i Grbavice. Anketirani građani pokazuju nizak stepen poznavanja međunarodnih i nacionalnih dokumenata koji se odnose na zaštitu životne sredine i klimatske promene, nisu informisani da je potpisana Zelena agenda za Zapadni Balkan i generalno su neupućeni u pregovaračko poglavlje 27 u procesu evropskih integracija.

Takođe, oni ne poznaju dovoljno institucije koje su u Novom Sadu zadužene za zaštitu životne sredine, a kada ih spominju, uglavnom navode JKP „Gradsko zelenilo“. Nasuprot tome, ispitanici poseduju svest o klimatskim promenama, pre svega zbog ličnih iskustava sa povećanjem temperature i globalnim zagrevanjem. Najveći deo ispitanika nije bio uključen u aktivnosti za zaštitu životne sredine, ali je motivisan da u njima učestvuje u budućnosti. Činjenica da su ispitanici svesni klimatskih promena, da su spremni i motivisani da se uključe u predstojeće inicijative i aktivnosti kako bi se one ublažile i da imaju jasno definisane stavove po pitanju zelenih površina koje im nedostaju, ukazuje na potrebu podizanja svesti i znanja građana o postojećim mehanizmima i inicijativama za borbu protiv klimatskih promena i veće povezivanje sa gradskim i lokalnim institucijama na zajedničkom rešavanju problema kako bi se podigao kvaliteta života svih nas.

Održana su, takođe, i dva interaktivna predavanja o važnosti zelenila u smanjivanju toplotnih ostrva u urbanim sredinama o kojima je govorio mr Luka Bajić, pejzažni arhitekta.

Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ realizuje Pokret gorana Novog Sada, sa ciljem da informiše građane Novog Sada o posledicama klimatskih promena, najznačajnijim međunarodnim dokumentima koje je Srbija potpisala u toj oblasti i Poglavlju 27, odnosno da ukaže na značaj javnih politika u ublažavanju posledica klimatskih promena kroz povećanje zelenih površina u gradu. Većina projektnih aktivnosti realizovaće se na cvetnim pijacama, tradicionalnim manifestacijama Pokreta gorana Novog Sada, na kojima će građani, pored upoznavanja sa klimatskim promenama kroz promotivne materijale i interaktivna predavanja, moći da se izjasne putem anketa o zelenim površinama u gradu, a njihova mišljenja i predlozi biće prosleđeni gradskim organima, kako bi se uspostavio odnos saradnje između građana i predstavnika lokalnih vlasti u zajedničkoj borbi protiv klimatskih promena.

Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, deo je programa „Snažno zeleno“ i projekta „Zeleni inkubator“ koji finansira Evropska unija , a realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Mladim istraživačima (MIS) i Inženjerima zaštite životne sredine (IZŽS).

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Foto: zelenilo.com


reklama