Stepski popac – štetočina ratarskih i voćarskih kultura

430

Stepski popac (Melanogryllus desertus) je polifagna štetočina koja se javlja na nižim i vlažnim terenima. Najčešće se sreće u suncokretu, duvanu, šećernoj repi, pasulju, krompiru, kupusu, kao i voćnjacima i vinogradima.

Štetu pričinjavaju larve i odrasli insekti koji se noću hrane i oštećuju klijance i mlade listove biljaka ili stabla mladih biljaka. Takvi usevi postaju proređeni, pa se mora obaviti ponovna setva. U voćnjacima popci se hrane plodovima jabuke, trešnje i jagode, a u zasadima vinove loze osim plodova oštećuju i mlado korenje, što je najopasnije u mladom vinogradu.

Odrasli insekti su dužine 12-19 mm, okrugle glave hipognatnog položaja. Mlađi larveni stupnjevi su smeđe boje, a stariji tamno smeđe do crne boje.

Stepski popac prezimljava u stadijumu larve i ima jednu generaciju godišnje. Krajem marta i početkom aprila pojavljuju se prezimele jedinke koje nakon ishrane prelaze u imaga. Ženke polažu jaja u vlažno i rastresito zemljište na dubinu od 1-1,5 cm. Iz jaja se od juna do septembra pile larve čiji razvojni ciklus prolazi kroz 9 do 13 razvojnih uzrasta. Kroz koliko faza će larva proći i koliko će one trajati zavisi od zemljišne vlage i temperature. Štete nastaju na isklijalim i mladim biljčicama, dok sa pojavom stalnih listova biljke postaju grublje i manje pogodne za ishranu. Povoljni uslovi za razvoj ovog insekta su kišne godine, toplo vreme u periodu od maja do avgusta i zime sa dosta snega.

Kako bi se sprečio nastanak štete od stepskog popca primenjuju se agrotehničke mere: obrada zemljišta (bez prisustva grudvi), uništavanje korova, odvodnjavanje podvodnih terena.

Hemijske mere zaštite se primenjuju kada se po nicanju biljaka utvrdi 0,5-1 primerak po m². Ne postoje registrovani hemijski preparati za suzbijanje Melanogryllus desertus .

Za agrotv.net: dipl. inž. Slavica Svetozarević, PSSS Negotin

Foto: Wikipedia


reklama