U rasadničkoj proizvodnji i proizvodnji sadnog materijala dosta se koristi seme voćaka za dobijanje generativnih podloga – sejanaca. Posle berbe seme nije sposobno da klija i iz njega se ne može razviti normalna biljka, a da bi seme proklijalo potrebno je da određen period bude izloženo niskim temperaturama.

Seme koje nije prošlo period dozrevanja, ako se oslobodi spoljnih omotača (semenjače i koštice), klijaće, ali se iz njega neće razviti normalni sejanci – kod njih se kasnije ispoljavaju znaci fiziološkog poremećaja, može doći do potpunog prestanka rasta ili rasta u vidu rozete.

Pored niskih temperatura, za dozrevanje semena potrebni su umerena vlažnost sredine u kojoj se nalazi seme i kiseonik.

Temperatura u periodu dozrevanja – stratifikacije – mora biti niža od fiziološki aktivne (9 stepeni), ali ne mora biti ispod nule. Optimalne temperature su od tri do pet stepeni, a pravilo je da se smanjenjem temperature na nula stepeni zaustavlja proces klijanja. Smatra se da je seme spremno za setvu kad je preko 50% semenki isklijalo, odnosno, dalo klicu dužine 0,5 cm.

Stratifikovanje semena se može obavljati u različitim vrstama materijala, a najčešće u sitnom rečnom pesku, sitnom granulisanom tresetu, drvenoj strugotin, pa čak i u mahovini.

Najčešće se koristi rečni pesak bez organskih primesa i to na sledeći način: seme koštičavog voća i supstrat (pesak i slično) dobro se izmešaju i sipaju do 20 cm debljine po podu stratifikale. Deblji slojevi nisu poželjni zbog neravnomernog vlaženje. Tokom perioda stratifikovanja neophodno je periodično (2 nedelje) proveravati vlažnost supstrata, kontrolisati temperatura u stratifikali i vršiti provetravanje prostorije gde seme dozreva.

Dužina perioda za stratifikovanje semena voćaka zavisi od voćne vrste i uslova koji vladaju u stratifikali, prvenstveno temperature:

– jabuka(od 76 do 120 dana)
– kruška (od 74 do 119 dana)
– trešnja (od 90 do 143 dana)
– rašeljka (od 100 do 149 dana)
– dženarika (od 69 do 116 dana)
– kajsija (od 38 do 180 dana)
– breskva (od 70 do 117 dana)
– badem (od 36 do 81 dan)
– orah (od 61 do 107 dana)

Trebalo bi orijentaciono znati period stratifikacije kako bi se na vreme pripremili za setvu isklijalog semena, jer svaki dan zakašnjenja, ako je seme proklijalo, otežava setvu i jako smanjuje randman (prinos) semena zbog oštećenja klice.

Izvor: dipl. inž Jovan Milinković, PSSS Valjevo

Foto: Pixabay, Wikipedia