Stručnjaci preporučuju zaštitu vinove loze od cikade Scaphoideus titanus

288

Na području Srbije vinova loza se, u zavisnosti od sortimenta i regiona, nalazi u različitim fazama razvoja ploda: od faze mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju do faze bobice veličine graška. U vinogradima se registruje prisustvo cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree – prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Trenutno dominiraju larve drugog razvojnog stupnja ove štetočine, ali se registruje i pojava larvi trećeg uzrasnog stadijuma koje su sposobne da prenesu pomenutu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote.

S obzirom na prognozirane visoke temperature, u narednim danima očekuje se masovna pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja, te radi postizanja dugoročne zaštite proizvodnje grožđa PIS preporučuje primenu nekog od registrovanih insekticida za suzbijanje cikada:
– Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%
– Elisa (buprofezin) u koncentraciji 0,06%
– Sivanto prime (flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha

Pored suzbijanja vektora, mere kontrole zlatostog žutila su i stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova i uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

Foto: PIS


reklama