Stručnjaci rade na zameni antibiotika u lečenju mastitisa kod krava

82

Devet istraživača Poljoprivrednog i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i novosadskog Naučnog instituta za prehrambene tehnologije radi na istraživanju kako da zamene antibiotike etarskim uljima u lečenju mastitisa kod krava.

Kako kažu, mastitis predstavlja problem i zahteva veliku pažnju jer je prekomerna upotreba antibiotika stvorila rezistentnost na te lekove.

S ozirom na tu činjenicu, naučnici rade na preparatima na bazi etarskih ulja, a ta terapija bi bila mnogo bolja kako za zdravlje životinja tako i za zdravlje ljudi.

Istraživači su testirali pedeset različitih etarskih ulja. Stručnjaci sa Zavoda za farmaciju i Centra za medicinsko-farmaceutska istraživanja kontrole kvaliteta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu odabrali su etarska ulja koja su proizvedena u Srbiji.

Novosadski naučni Institut za prehrambene tehnologije u projektu ispituje antimikrobnu efikasnost etarskih ulja na uzročnike mastitisa.

Novosadski istraživači dobili su podršku Fonda za nauku Republike Srbije, a projekat Infobomat, prema rečima docenta doktora Zorane Kovačević, počeo je tako što su sa nekoliko farmi u Vojvodini uzeti pojedinačni uzorci mleka od krava sa dijagnostikovanim mastitisom posle čega su iz mleka izolovani patogeni i određena je njihova antimikrobna rezistencija.

Izvor: RTV

Foto: Pixabay


reklama