Subirigacija – podzemno navodnjavanje

862

Subirigacija je najbolji i najekonomičniji vid navodnjavanja jer se na taj način voda i hraniva distribuiraju direktno u zonu korenovog sisitema u poželjnim ili optimalnim granicama.

Prednosti ovog tipa navodnjavanja su u tome što nema gubitaka vode, niski su troškovi goriva i energije, nema prepreka za kretanje ljudi i mašina po parceli, nema „ležanja“ vode na parceli, čuva se struktura zemljišta i visoka je isplativost sistema.

Postoje dva tipa podzemnog navodnjavanja.

1. Podzemno navodnjavanje preko otvorenih vodotokova, odnosno, postavljene mreže kanala gde se voda bočno širi i navodnjava gajene biljke. Nivo vode u kanalima može se održavati sistemima brana i reverzibilnih pumpi. Kanalna mreža takođe služi za odvodnjavanje u slučaju velike količine padavina u jesenje–zimskom i prolećnom periodu.

2. Podzemno navodnjavanje putem ukopanih cevi. Kod ovog tipa navodnjavanja se u zemljište ukopavaju cevi na određenu dubinu i razmak preko kojih se vrši navodnjavanje pod niskim pritiskom. Cevi mogu biti perforirane ili sa posebnim kapaljkama. Ove cevi se mogu kombinovati da vrše i odvodnjavanje u slučaju potrebe. Uz već navedene, prednost ovog tipa navodnjavanja je i mogućnost ishrane biljaka putem uređaja za doziranje hraniva. Nedostaci ovog sistema navodnjavanja su u tome što zahteva izuzetno čistu vodu kako ne bi dolazilo do začepljenja cevi ili kapaljki što se često dešava u praksi. Takođe, u slučaju nemogućnosti kontrolisanja normi navodnjavanja može da dođe do zabarivanja i zaslanjivanja zemljišta, a početno ulaganje u ovaj vid navodnjavanja zbog samih tehničkih specifičnosti je veliko.

Delovi sistema za podzemno navodnjavanje su cevi postavljene ispod površine zemlje, izvor vode, glavni cevovod, filteri za vodu, uređaj za doziranje hraniva i centralna automatska upravljačka jedinica.

Kroz uredbe i podsticaje, poljoprivredna gazdinstva mogu da konkurišu za sredstva za ovaj vid navodnjavanja.

Izvor: PSSS „Poljosavet“ d.o.o. Loznica, savetodavac dipl. inž. Milenko Đurić

Foto: ATP Irrigation, Agri Drain, Garden World


reklama