Suzbijanje korova u lucerki

145

Najveći problem u gajenju lucerke u prolećnom periodu predstavlja zakorovljenost.

Korovi zimsko-prolećnog aspekta, kao što su mišjakinja(Stellaria media), tarčužak (Capsela-bursa pastoris), čestoslovica (Veronica spp.), mrtva kopriva (Lamium spp.) ili maslačak (Taraxacum officinale), svojim rastom guše usev lucerke.

Osim toga, prilikom prvog otkosa, seno se teško suši na njivi, a kvalitet je smanjen usled manjeg procenta proteina.

Takođe, neki od korova kao što je Capsela-b.pastoris, imaju u sebi glikozidne materije koje štetno deluju na metabolizam domaćih životinja.

Zimsko tretiranje je dobra mera zaštite lucerke jer herbicidi za tu namenu imaju i delovanje preko zemljišta, tako da je njiva zaštićena od korova izvestan period.

U periodu kad je lucerka već krenula sa vegetacijom, preporučljivo je tretirati herbicidom na bazi imazamoksa u smanjenim količinama (0,8-1 l/ha) da ne bi bilo posledica po prinos.

Izvor: Poljoprivredne stručne službe Srbije
Foto: Cover Images


reklama