Togenburška koza je rasa domaće mlečne koze, koja potiče iz švajcarske oblasti Togenburg. Njoj se takođe pripisuje da je jedna od najstarijih poznati rasa mlečnih koza.

Togenburška koza je posle sanske rase najvažnija za kozarstvo u Švajcarskoj jer je vrlo produktivna, otporna, čvrsta i energična planinska rasa.

To je rasa srednje veličine. Minimalna visina odrasle koze iznosi 63 cm, težina koza 45-60 kilograma, a jaraca preko 65 kolograma (pojedini izvori navode 75 do 80 kg).

Obično je jednobojna, a boja varira – od svetlo smeđe do tamno čokoladne sa uočljivim belim belezima. Iako nijanse smeđe boje mogu varirati, beli belezi imaju ustaljen izgled.

Vime je jako razvijeno, a mlečnost vrlo dobra, pa prosečno u laktaciji od 277 dana daje 600 kilograma mleka, sa 3,5 % masti.

Boja dlake je karakteristična srneća, sivomrka sa svetlim prugama duž glave i svetlijim dlakama po nogama. Pravilnosti rasporeda belih pega su sledeće: bele uši, sa tamnom pegom u sredini, dve bele pruge niz lice iznad svakog oka pa do njuške, pege kod zadnjih nogu od skočnog zgloba do kopita, bele prednje noge od kolena nadole sa ponekad tamnim pegama ispod kolena, beo trougao sa obe strane repa. Ove koze mogu imati u različitom stepenu krem belege umesto čisto belih. Uši su uspravne i nagnute ka napred.

S obzirom na to da je dosta korišćena za oplemenjivanje (zbog povećanja mlečnosti) autohtonih rasa, danas mnoge zemlje imaju svoje tipove togenburške koze.

Izvor: „Kozarstvo, tehnika i tehnologija odgajivanja“ (Milenko Gutić, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović, Leka Mandić, Vladimir Dosković – Čačak 2006.)