Tradicija kvaliteta semena ZP hibrida kukuruza

29

Veoma važan preduslov za ostvarivanje što višeg genetičkog potencijala rodnosti hibrida kukuruza je nesumljivo kvalitet semena. To podrazumeva odgovoran i precizan rad u svim segmentima proizvodnje, dorade i pakovanja semena.

Proizvodnja se obavlja kod odabranih proizvođača u što optimalnijim proizvodnim uslovima (kvalitetno zemljište, maksimalna agrotehnika, sistemi za navodnjavanje). Pored zakonom propisane kontrole proizvodnje semena organizuje se i dodatna tzv. super kontrola od strane stručnih kadrova Instituta.

Posle blagovremene berbe i dobro organizovanog transporta pristupa se procesu dorade semena. Za tu namenu koristi se dobro poznat i cenjen doradni centar Instituta uz određene inovacije u pogledu pakovanja i paletiranja. Količina proizvedenog semena zahteva i angažovanje drugih doradnih centara koji poseduju modernu opremu i stručne kadrove a sve to uz nadzor Instituta. Seme se uglavnom izdvaja u dve frakcije, sitniju sa dimenzijama 6,5-8,5 mm i krupniju 8,5-11,0 mm.

Dobro obavljena proizvodnja uz preciznu doradu rezultira odličnim vrednostima parametara kvaliteta semena. U većini slučajeva vrednosti važnijih parametara (ukupna klijavost, energija klijanja, čistoća) su značajno iznad zakonom propisanih normi. Tako ukupna klijavost često ima vrednosti iznad 95% pa čak i do 99% uz adekvatnu energiju klijanja. Čistoća je skoro uvek 99% i iznad toga. Ovom poslu značajan doprinos daje i ISTA akreditovana laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena.

Kvalitetno seme uz adekvatan tretman obezbeđuje planirani sklop i brz početni porast kao dobru osnovu za bolji prinos.

Pored zakonom obavezujućeg tretmana fungicidom (MAXIM XL 035FS) određena količina semena (~50%) je sa dodatnim tretmanom insekticidom Force 20 CS. U svim slučajevima je zastupljen tretman sredstvom za oblaganje semena SEPIRET koji poboljšava prijemčivost aktivnih supstanci primenjenih pesticida na seme kao i druge tehničke karakteristike semena (sipljivost).

Pridavanje važnosti kvalitetu semena je proces koji traje.

Za Agro TV: dr Željko Kaitović, Institut za kukuruz „Zemun Polje“

Foto: Institut za kukuruz „Zemun Polje“


reklama